Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 3

STUDIE

VELTRUSKÝ Jiří: Sémiologické poznámky k dialogu v literatuře. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 229-243. [Přeloženo ze sb. Language and Literary Theory (Michigan, 1984).] [3291]

OTRUBA Mojmír: Ve směru od reality do literatury. (Transformace reálného modelu v podještědských románech Karoliny Světlé.) Památce Roberta Kalivody. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 244-271; něm. resumé. [Náčrt přednesen na sympoziu 4. roč. Smetanovského festivalu 1984 a otištěn ve sb. Povědomí tradice v novodobé české kultuře (1988).] [3292]

MERHAUT Luboš: Breiského životy, masky a zpovědi. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 273-291; angl. resumé. [3293]

OLONOVÁ Elvíra: Poetika prózy Dominika Tatarky. (K nedožitým osmdesátinám, 14. 3. 1913 - 10. 5. 1989.) Roč. 41, 1993, č. 3, s. 292-315; angl. resumé. [3294]

ROZHLEDY

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Sborník o Babičce. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 316-322. [Zur Poetik und Rezeption von Božena Němcová "Babička" (Berlín, 1991), usp. Andreas Guski.] [3311]

PEŠAT Zdeněk: Splácení dluhů. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 323-327. [Grossman Jan: Analýzy (1991), usp. Jiří Holý a Terezie Pokorná.] [3312]

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

MRAVCOVÁ Marie: Dvořák Ladislav. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 328-329. [3334]

ZELINSKÝ Miroslav: Bublík Ladislav. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 330. [3335]

MED Jaroslav: Diviš Ivan. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 331-332. [3336]

UHLÍŘOVÁ Marie: Frais Josef. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 333-334. [3337]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TRÁVNÍČEK Jiří: O jedné důslednosti. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 335-342. [Jankovič Milan: Dílo jako dění smyslu (1992).] [3359]

CASTIELLOVÁ Marina: Antologie sémiotiky. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 342-344. [La semiotica nei paesi slavi (Milán, 1972), usp. Carlo Prevignano.] [3360]

HOLÝ Jiří: Čapkovská výročí a americký čapkovský sborník. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 344-346. [Přehled publikací k výročí a o sb. On Karel Čapek (Michigan, 1992), usp. Michael Makin a Jindřich Toman.] - Viz též záz. č. 3447. 3447 [3361]

TUREČEK Dalibor: V Plzni o 19. století: Sacrum et profanum. Roč. 41, 1993, č. 3, s. 347-348. [Mezioborové sympozium poř. 11. - 13. 3. 1993 v rámci Smetanovských dnů.] [3362]