Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 2

STUDIE

STIERLE Karlheinz: Dimenze rozumění. Místo literární vědy. Z něm. přel. Ivana Vízdalová. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 115-137. [Pozměn. a rozšíř. verze inaugurační přednášky 31. 1. 1989 na univerzitě v Kostnici.] [3288]

ŠMAHELOVÁ Hana: Viktorčina zastřená tvář. K problému pohádkovosti v díle Boženy Němcové. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 138-151; něm. resumé. [O epizodě z Babičky (1855).] [3289]

MRAVCOVÁ Marie: Kunderova "Variace na Diderota". Roč. 41, 1993, č. 2, s. 153-172; angl. resumé. [Rozbor adaptace Denise Diderota Jakub a jeho pán (insc. 1975, pod jménem Evalda Schorma; Paříž, 1981).] [3290]

ROZHLEDY

SCHWARZ Wolfgang F.: K Chvatíkově knize o teorii a dějinách československého strukturalismu. Z něm. přel. Květa Homolová. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 174-186. [Chvatík Květoslav: Tschechoslowakischer Strukturalismus (Mnichov, 1981); s poznámkou redakce o ohlasu Ch. knihy.] [3309]

OPEKAR Aleš: Analýza rockového alba: Flamengo - Kuře v hodinkách. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 187-198. [O textech Josefa Kainara (1972).] [3310]

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

KOVAŘÍK Petr: Field T. R. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 199-200. [Vl. jm. Theodor Adalbert Rosenfeld.] [3330]

BLAŽÍČEK Přemysl: Branald Adolf. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 200-202. [3331]

BLAŽÍČKOVÁ Anna: Franková Hermína. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 202-203. [3332]

HOLÝ Jiří: Brabec Jiří. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 204-205. [3333]

DOKUMENTY

MOCNÁ Dagmar: Maeterlinck v Čechách. (K problematice utváření dobových estetických norem.) Roč. 41, 1993, č. 2, s. 206-217. [O recepci v letech 1890 - 1914.] [3346]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KRÁL Oldřich: Cesta zůstala sjízdná. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 218-219. [O taoistickém motivu cesty v knize Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále (1989).] [3354]

KAISER Petr: Ještě jednou o Jankovičově knize Dílo jako dění smyslu. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 219-222. [Polemika s recenzí Igora Fice Smysl, který se děje v Hostu do domu (1992).] [3355]

ČERVENKA Miroslav: Zvláštní případ: Zdeněk Urbánek. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 222-225. [Zvláštní případy (1993).] [3356]

POLÁK Josef: Dvojí věk (matriční a školní) Barunky Panklové. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 225-226. [Ke sporům o rok narození Boženy Němcové.] [3357]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: K vydání románu Jiřího Weila. Roč. 41, 1993, č. 2, s. 227. [Dřevěná lžíce (1992), ed. Jarmila Víšková a Alice Jedličková.] [3358]