Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 1

STUDIE

JIROUŠEK Jan: Problematika ikonicity a její význam pro výzkum vztahů mezi verbálními a obrazovými projevy. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 1-24; něm. resumé. [3285]

PROCHÁZKA Martin: Obrozený Ossian. Macphersonův model a produkce dějinnosti v české romantické kultuře. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 25-47; angl. resumé. [O RKZ (1819, 1820).] [3286]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Josef Kožíšek a ideál českého selství. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 48-62; angl. resumé. [3287]

ROZHLEDY

OLEG SUS REDIVIVUS. (Příspěvky z konference pořádané 1992 na Masarykově univerzitě v Brně k 10. výročí úmrtí):

SUCHOMEL Milan: Struktura jako vír protikladů. (K Susovu pojetí české avantgardy.) Roč. 41, 1993, č. 1, s. 63-68. [3305]

PEŠAT Zdeněk: Poetismus očima Olega Suse. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 69-73. [3306]

JANKOVIČ Milan: Susovo otvírání struktur. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 74-82. [3307]

KAISER Petr: Protostrukturalismus v české estetice a literární vědě, básnická typologie Otakara Zicha. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 83-89. [3308]

***

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

OPELÍK Jiří: Čep Jan. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 90-94. [3325]

MED Jaroslav: Bodlák Karel. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 95-96. [3326]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Fried Jiří. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 97-98. [3327]

MACHOVEC Martin: Bondy Egon. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 99-101. [3328]

NONDKOVÁ Michaela: Beneš Jan. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 102-103. [3329]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUBÍNOVÁ Marie: Nebezpečí šťastných věků. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 104-108. [Macura Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty (1992).] [3350]

ŠPIRIT Michael: K edici Hrabalových Sebraných spisů. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 108-109. [Básnění (sv. 1, 1992), Židovský svícen (sv. 2, 1991), Jarmilka (sv. 3, 1992), ed. Miroslav Červenka, Karel Dostál a Václav Kadlec.] [3351]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Za Jarmilou Mourkovou. (25. února 1931 - 28. srpna 1992.) Roč. 41, 1993, č. 1, s. 110-112. [S připojenou výběrovou bibliografií (sestavil Jaromír Loužil, s. 112).] [3352]

ŠISLER Petr: Za Oskárem Čepanem. Roč. 41, 1993, č. 1, s. 112-114. [K 3. 9. 1992.] [3353]