Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1992 - roč. 40, č. 6

STUDIE

KUBÍNOVÁ Marie: Sebereflexe tvůrčího subjektu a téma slova. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 547-571; angl. resumé. [Zejména u Františka Halase, Vladimíra Holana a Richarda Weinera; navazuje na stať ve sborníku Proměny subjektu.] [3229]

HUSSOVÁ Marcella: České literární myšlení a maďarská realita na sklonku 19. století. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 573-581; něm. resumé. [Též o dílech Karla Šarliha [= vl. jm. Karel Čada].] [3230]

HOFFMANNOVÁ Jana: Dialogická výstavba Dykovy Milé sedmi loupežníků. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 582-593; něm. resumé. [(1906).] [3231]

MED Jaroslav: Miloš Dvořák - typ literární kritiky. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 594-614; angl. resumé. [Rozbor křesťansky orientované kritiky.] [3232]

KOPŘIVA Aleš: O Kunderově Ironii a Žertu. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 615-622; angl. resumé. [O hesle Ironie v knize L´art du roman (Paříž, 1986) a o ironii jako tvůrčím principu Žertu (1967).] [3233]

ROZHLEDY

MAREŠ Petr: Úvod do současných teorií literatury. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 623-626. [Kolektiv: Neue Literaturtheorien (Opladen, 1990), red. Klaus-Michael Bogdal.] [3246]

LEHÁR Jan: Monografie o Dalimilově kronice. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 627-632. [Šťastný Radko: Tajemství jména Dalimil (1991).] - Viz též záz. č. 3369. 3369 [3247]

VOLKOVÁ Bronislava: Poetika emotivních znaků v díle moderních básníků. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 633-644. [Na příkladech z díla Otokara Březiny, Fráni Šrámka, Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Jiřího Koláře a Vladimíra Holana.] [3248]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Roman Jakobson a Čechy. Na útěku, ve službách, v pokusu o návrat. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 645-647. [S úryvky z dopisů R. J. a Svatavy Pírkové-Jakobsonové.] [3279]

URBANEC Jiří: K meziválečné literatuře. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 647-649. [Literární archiv, sv. 24 (1990); sb. je převážně věnován Karlu Čapkovi.] [3280]

HAMAN Aleš: O české literatuře v americkém časopise. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 649-650. [Czechoslovak and Central European Journal, 1989 - 1991.] [3281]

VAŠÁK Pavel: Loci communes, lingvistika a literární věda. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 650-652. [Mezinárodní kolokvium Loci communes, toposy, stereotypy a klišé poř. 28. - 30. 5. 1992 v Lyonu.] [3282]

ZACHOVÁ Alena: Konference o Boženě Němcové. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 652-653. [Na téma B. N. - Prameny díla, dílo pramenem 15. - 16. 9. 1992 v Hradci Králové.] [3283]

[REDAKCE]: Ještě k Polákově České literatuře 19. století. Roč. 40, 1992, č. 6, s. 654; podepsáno R. [Uzavření polemiky mezi Alešem Hamanem a Josefem Polákem - viz záz. č. 3158, 3265, 3266.] - Následovala ještě závěrečná poznámka J. Poláka v záz. č. 3370. 3158, 3265, 3266, 3370 [3284]