Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1992 - roč. 40, č. 5

STUDIE

SUS Oleg: Významem díla jakožto celkového znaku je osobnost ... Roč. 40, 1992, č. 5, s. 425-437; něm. resumé. [Studie ze strojopis. sborníku k 50. narozeninám Miroslava Červenky (1982).] [3225]

RÁKOS Petr: Otázky literárního hodnocení. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 438-459; angl. resumé. [O axiologii; s úvodem o vzniku práce v r. 1967 pro (posléze nevydaný) sborník Kapitoly z teorie literárního díla.] [3226]

WINNER Thomas G.: Bolzano a Peirce. Miroslavu Červenkovi k šedesátinám. Z angl. přel. Světla Čmejrková. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 461-473; angl. resumé. [Srovnání obou sémiotiků; původně předneseno na mezinárodní peircovské konferenci 8. 9. 1989 na Harvardské univerzitě.] [3227]

BLAŽÍČEK Přemysl: Skutečnost u Karla Tomana. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 474-482; angl. resumé. [Ve sbírce Měsíce (1918).] [3228]

ROZHLEDY

MATHAUSER Zdeněk: "Sekundární literatura" či "paralelní kontemplace"? Roč. 40, 1992, č. 5, s. 483-490. [O literární teorii a kritice.] [3242]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Honzlová a ti druzí. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 491-505. [O lidovosti v románu Zdeny Salivarové Honzlová (Toronto, 1972; 1990).] [3243]

ČESKÁ LITERATURA 1945 - 1970. (Studie z připravovaného svazku interpretací; vyšel pod názvem Česká literatura 1945 - 1970 v r. 1992):

MED Jaroslav: Jan Zahradníček, La Saletta. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 506-511. [(1947).] [3244]

JANKOVIČ Milan: Jiří Šotola, Tovaryšstvo Ježíšovo. Miroslavu Červenkovi k 60. narozeninám. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 512-521. [(1969).] [3245]

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

[REDAKCE]: V tomto roce se shodou okolností několik spolupracovníků našeho časopisu dožívá ... Roč. 40, 1992, č. 5, s. 425; nepodepsáno. [Poznámka o 5. čísle ČL věnovaném 60. narozeninám Přemysla Blažíčka, Miroslava Červenky, Aleše Hamana a Jaroslava Meda.] [3269]

PEŠAT Zdeněk: Versologie očima literární historie. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 522-524. [Červenka Miroslav: Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace 90. let (1991).] [3270]

KOŽMÍN Zdeněk: Sebeuvědomění literární vědy. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 524-526. [Blažíček Přemysl: Sebeuvědomění poezie. Nad básněmi V. Holana (1991).] [3271]

VAŠÁK Pavel: Čtenář a podoba společnosti. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 527-529. [Haman Aleš: Literatura z pohledu čtenářů (1991).] [3272]

KUBÍNOVÁ Marie: Portrét Jaroslava Seiferta. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 529-532. [Pešat Zdeněk: Jaroslav Seifert (1991).] [3273]

TRÁVNÍČEK Jiří: Inteligentní čtení Škvoreckého. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 533-535. [Solecki Sam: Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký (Toronto, 1990).] [3274]

MERHAUT Luboš: K příběhu Jindřicha Chalupeckého. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 535-539. [Obhajoba umění (1991), usp. Miroslav Červenka a Vladimír Karfík.] [3275]

ZELINSKÝ Miroslav: Interpretace básně jako životní postoj. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 540-541. [Kožmín Zdeněk: Umění básně (1990) o poezii Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška a Ludvíka Kundery.] [3276]

HOLÝ Jiří: Sborník Devětkrát o Karlu Čapkovi. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 541-543. [Informace o stejnojmen. sborníku studií pracovníků ÚČSL připraveném v r. 1990 a historie jeho "nevydání"; s otištěním obsahu a úvodu.] [3277]

BROŽOVÁ Věra - MOCNÁ Dagmar: V Plzni podvanácté o české kultuře 19. století. Roč. 40, 1992, č. 5, s. 544-545. [12. mezioborové sympozium na téma Český dnešek a české 19. století poř. 12. - 13. 3. 1992 v rámci Smetanovských dnů.] [3278]