Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1992 - roč. 40, č. 4

STUDIE

CHVATÍK Květoslav - SCHWARZ Wolfgang F.: Literatura a umění jako historický proces. Základy strukturálně historického konceptu. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 313-331; něm. resumé. [3221]

KAISER Petr: Významová představa Otakara Zicha a sémiotika tvaru literárního díla. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 333-350; angl. resumé. [3222]

SVEJKOVSKÝ František: Slova satira a satirický u Karla Hynka Máchy. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 351-366; angl. resumé. [3223]

HRBATA Zdeněk: Česká vesnice a "zuřivý" romantismus. Sabinova novela Hrobník. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 367-375; franc. resumé. [Přiřazení prózy (1844) k frenetickému románu a srovnání s obrazem české krajiny u K. H. Máchy.] [3224]

ROZHLEDY

MOCNÁ Dagmar: V svárech slohových kontextů. (Panenství Marie Majerové.) Roč. 40, 1992, č. 4, s. 377-381. [O stylovém posunu při přepracování (1907 - 1928).] [3239]

RICHTEROVÁ Sylvie: Polyfonie v poezii Vladimíra Holana. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 382-389. [3240]

KRATOCHVIL Jiří: Kunderovské resumé. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 390-392. [O vývoji vypravěče a o principu variací u M. K.; datováno květen 1992.] [3241]

DOKUMENTY

HOLMAN Petr: Březina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 393. [Komentář k otištění 29 dopisů z let 1930-36 (na s. 394-409).] [3249]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

SELUCKÁ Markéta: Edice Chelčického. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 410-411. [Ze sítě víry (1990), ed. Eduard Petrů (1990).] [3261]

ŠMAHELOVÁ Hana: Šimon Lomnický z Budče a exempla. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 411-414. [Voit Petr: Šimon Lomnický z Budče v kontextu jeho mravněvýchovné prózy (1989).] [3262]

OTRUBA Mojmír: Návrh na textovou emendaci Máchova Máje ve v. 349. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 414-415. [3263]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: O dialogu v obrozenské próze. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 415-417. [Bartůňková Jana: Ztvárnění primární a sekundární komunikace ve vybraných dílech české umělecké prózy (1989); zabývá se především prózami K. H. Máchy a jeho předchůdců.] [3264]

POLÁK Josef: Ještě k diferenciaci nebo záměně (splývání) balady a romance u Jana Nerudy. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 417-418. [Odpověď na kritiku Aleše Hamana Dvě nerudovské marginálie v ČL (1991, č. 5) - viz záz. č. 3158 a též záz. č. 3266, 3284, 3370.] 3158, 3266, 3284, 3370 [3265]

HAMAN Aleš: K replice Josefa Poláka. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 418-419. [Pokračování polemiky o pojetí balady a romance u Jana Nerudy - viz záz. č. 3158, 3265, 3284, 3370.] 3158, 3265, 3284, 3370 [3266]

SOCHOROVÁ Ludmila: Příspěvek k literárnímu folklorismu. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 419-420. [Liba Peter: Literatúra a folklór (Nitra, 1991).] [3267]

HUSOVÁ Marcella: Hungarologie, hungaristé a svět. Roč. 40, 1992, č. 4, s. 420-423. [O Mezinárodní maďarské filologické společnosti, o její historii a jejím III. kongresu poř. 12. - 18. 8. 1991 v Segedíně.] [3268]