Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1992.40 / 2-3

STUDIE

PRAŽSKÁ STRUKTURALISTICKÁ ŠKOLA, HISTORIE A PERSPEKTIVY. (Část příspěvků z mezinárodní konference k 100. výročí narození Jana Mukařovského pořádané 2. - 4. 9. 1991 na Dobříši):

[REDAKCE]: Dvojčíslo České literatury 2/3 přináší ... Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 130-131; nepodepsáno. [Se soupisem přednesených referátů.] [3197]

KUBÍNOVÁ Marie: Umělecké dílo jako znak a problém jeho významu. (K důsledkům a příčinám dvojího pojetí díla - znaku u Jana Mukařovského.) Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 132-137; angl. resumé. [3198]

PEŠAT Zdeněk: Artefakt, estetický objekt, konkretizace. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 139-143; angl. resumé. [3199]

HOLÝ Jiří: Konkretizace v pojetí Vladislava Vančury. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 144-147; angl. resumé. [3200]

STARÝ Zdeněk: Funkcionalismus jako omezení. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 148-158; angl. resumé. [3201]

JANKOVIČ Milan: Ještě k pojmu "sémantické gesto". Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 158-164; něm. resumé. [3202]

GAIFMANOVÁ Hana Arie: Dominanta = tónika + dominanta. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 165-170; angl. resumé. [3203]

OTRUBA Mojmír: Osobnost jako činitel literárního vývoje v pojetí Jana Mukařovského. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 171-176; angl. resumé. [3204]

PYTLÍK Radko: Osobnost a dílo. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 178-180; angl. resumé. [Na příkladu Hašek - Kafka.] [3205]

BERANOVÁ Věra: Fragmentárnost z hlediska záměrnosti a nezáměrnosti v umění. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 181-186; něm. resumé. [3206]

HRBATA Zdeněk: Smysl a význam. Poznámky k jejich použití a vymezení. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 187-194; angl. resumé. [3207]

PROCHÁZKA Martin: Na okraj(i) Gramatologie. Derridův odkaz k pražské škole. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 195-208; angl. resumé. [Derrida Jacques: Of Grammatology (Baltimore - Londýn, 1976).] [3208]

JELÍNEK Milan: Pojetí stylu u pražských strukturalistů. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 209-215; něm. resumé. [3209]

HAUSENBLAS Karel: Jak pracoval J. Mukařovský s pojmem sloh (styl)? Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 216-227; něm. resumé. [3210]

ŠKVOROVÁ Daniela: Ke vztahu estetické a jazykové normy ve slovesném uměleckém díle. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 228-232; angl. resumé. [3211]

KRAUS Jiří: K vztahu rétoriky a neorétoriky k ruskému formalismu a k funkčnímu strukturalismu pražské školy. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 233-239; angl. resumé. [3212]

PALKOVÁ Zdena: Literární segmentace prózy a rytmus. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 240-248; angl. resumé. [3213]

EAGLE Herbert: Rytmický impuls a sémantika verše. Z angl. přel. Miroslav Červenka. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 249-264; angl. resumé. [S poznámkou překladatele.] [3214]

KUNČEVOVÁ Raja: Pojem "fónické linie". Z ruš. přel. Miroslav Červenka. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 265-279; angl. resumé. [S poznámkami překladatele.] [3215]

VAŠÁK Pavel: Text jako rozmytá množina. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 280-285; franc. resumé. [3216]

AMBROSOVÁ Veronika: Jevištní řeč v avantgardním divadle, v Zahradní slavnosti a Largu desolatu. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 286-290; něm. resumé. [Ve hrách Václava Havla (1964, 1985).] [3217]

MOKREJŠ Antonín: Mukařovský a Šalda. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 290-299; něm. resumé. [3218]

MALEVIČ Oleg M[ichajlovič]: Jan Mukařovský a ruská sovětská literární věda v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 300-310; angl. resumé. [3219]

HOLÝ Jiří: Slovenská literatúra Janu Mukařovskému. Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 311-312. [O dvojčísle 1991, č. 5/6.] [3220]