Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1992 - roč. 40, č. 1

STUDIE

KUBÍNOVÁ Marie: Interpretace uměleckého literárního díla jako svár sémiotických systémů. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 1-13; angl. resumé. [3191]

OTRUBA Mojmír: Autor jako pojem textologický. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 14-24; něm. resumé. [3192]

DAŇHELKA Jiří: Textologická studie ke kázání údajně Husovu. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 25-35; něm. resumé. [K autorství Výkladu na pašiji podle sepsání sv. Jana.] [3193]

BLAŽÍČEK Přemysl: Pojetí postav v Holečkových Našich. (Z větší práce.) Roč. 40, 1992, č. 1, s. 37-50; rus. resumé. [Z rukopis. práce Epičnost a naivita Holečkových Našich z r. 1981.] [3194]

JÍLEK Rudolf: K času Vančurových románů. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 52-66; něm. resumé. [3195]

BOCK Ivo: Jedna česká literatura? K některým tendencím "oficiální", samizdatové a exilové prózy 1969 - 1989. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 67-84; angl. resumé. [Zejména o žánrech a poetikách.] [3196]

ROZHLEDY

SVATOŇ Vladimír: Vypravěčova pozice v novodobé próze. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 85-89. [Drozda Miroslav: Narativní masky ruské prózy (1990).] [3234]

KOLÁR Jaroslav: Lehárova Česká středověká lyrika. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 90-93. [O úvodní stati a o edici stejnojmen. antologie předhusitských skladeb (1990).] [3235]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Pohrobek jiráskovské akce. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 94-96. [Historie nedokončeného a nevydaného Sborníku k uctění 100. výročí Jiráskova narození z r. 1951.] [3236]

MRAVCOVÁ Marie: Ze stylu bratří Čapků. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 97-100. [Kožmín Zdeněk: Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (1989).] [3237]

MACEK Emanuel: Co dnes s literárněvědnou bibliografií? Roč. 40, 1992, č. 1, s. 101-106. [3238]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETŘÍČEK M[iroslav]: Patočkův Negativní platonismus. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 107-108. [(1990).] [3250]

KOLÁR Jaroslav: Německý přínos ke studiu staročeské bible. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 108-110. [Kuttenberger Bibel - Kutnohorská bible (Paderborn - Mnichov - Vídeň - Curych, 1989), faksimilované vydání s komentáři Vladimíra Kyase, Karla Stejskala a Emmy Urbánkové.] [3251]

HAMAN Aleš: Kotrč - Kotalík redivivus. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 110-112. [Kritika učebnice Josefa Poláka Česká literatura 19. století (1990).] - Viz též záz. č. 3284. 3284 [3252]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Jaroslav Seifert a Reflektor. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 112-113. [Komentář ke stati R. Ederové Nad dopisem Julia Fučíka Vladimíru Procházkovi ve sb. Práce z dějin ČSAV, Studia historiae Academiae scientiarum bohemoslovacae A, sv. 3 (1988).] [3253]

BEČKA Jiří: K Bibliografii Karla Čapka. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 113-114. [Doplňky k překladům do perštiny v soupisu Borise Mědílka a kol. Bibliografie díla Karla Čapka (1990).] [3254]

TAXOVÁ Eva: Stati, portréty a vzpomínky. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 114-116. [Forst Vladimír: Živé návraty (1989).] [3255]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Polské dějiny evropských literatur. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 116-119. [Kolektiv: Dzieje literatur europejskich, I-III (Varšava, 1977-89); zejména o české části zpracované Józefem Magnuszewskim.] [3256]

PEŠEK Jiří: Evropská reformace a knihtisk. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 120-124. [La Réforme et le livre (Paříž, 1990), ed. Jean- Francois Gilmont.] [3257]

MACURA Vladimír: V Budapešti o literárních kultech. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 124-125. [Konference poř. 13. - 14. 3. 1991.] [3258]

HAMAN Aleš: Strukturalismus včera a dnes. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 125-126. [Mezinárodní konference k 100. výročí narození Jana Mukařovského na téma Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy poř. v září 1991 na Dobříši a o návazné konferenci Čs. strukturalismus a vídeňský scientismus poř. v Bratislavě.] [3259]

HODROVÁ Daniela: Poetika subjektu. Roč. 40, 1992, č. 1, s. 127. [Informace o stejnojmen. rukopisné knize kolektivu autorů ÚČSL o meziválečné literatuře, red. Danielou Hodrovou. - Vyšla pod názvem Proměny subjektu, sv. 1, 2 (1993, 1994).] [3260]