Previous Next
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...

1991 - roč. 39, č. 6

STUDIE

PROCHÁZKA Martin: Dekonstrukce jako poststrukturalistický proud v angloamerické literární teorii. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 481-494; angl. resumé. [3142]

PEŠAT Zdeněk: Poetika Slezských písní. (Předneseno na konferenci v rámci Bezručovy Opavy v září 1987.) Vladimíru Karfíkovi k šedesátinám. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 495-511; rus. resumé. [3143]

KOŽMÍN Zdeněk: Čapkova transpozice motivů. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 512-525. [V souvislosti s kompoziční a stylovou výstavbou textů.] [3144]

VANĚK Václav: Vedlejší postavy v románech Egona Hostovského. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 526-537; angl. resumé. [3145]

ROZHLEDY

SLAWINSKI Janusz: Trojitá hra interpretace. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 539-546. [O literárněvědné interpretaci a jejím jazyku.] [3159]

VAŠÁK Pavel - HAVRÁNKOVÁ Marie - CHLÍBCOVÁ Milada: Kritické vydání textu. (Z připravované publikace Teorie a praxe textologie.) Roč. 39, 1991, č. 6, s. 547-563. [Vyšla 1993.] [3160]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

[REDAKCE]: Literární věda v Klubu osvobozeného samizdatu. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 546; nepodepsáno. [Oznámení o připravované edici ÚČSL.] [3185]

OLONOVÁ Elvíra: K 100. výročí narození Nikolaje Sergejeviče Trubeckého (1890 - 1938). Roč. 39, 1991, č. 6, s. 564-567. [3186]

MACURA Vladimír: Novořeč nejen po polsku. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 568-569. [Glowinski Michal: Nowomowa po polsku (Varšava, 1991).] [3187]

KOLÁR Jaroslav: Slovo k fenomenologii knihy. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 569-571. [Kolektiv: Česká kniha v proměnách staletí (1990), red. Mirjam Bohatcová.] [3188]

ŠMAHELOVÁ Hana: Současnost folkloru nebo současný foklor? Roč. 39, 1991, č. 6, s. 571-574. [Ant. Česká lidová slovesnost (1990), usp. Bohuslav Beneš.] [3189]

VÝZVA K ZÁCHRANĚ NÁRODNÍ KNIHOVNY. Roč. 39, 1991, č. 6, s. 575-576; podepsána Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. [3190]