Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1991 - roč. 39, č. 5

STUDIE

PETŘÍČEK Miroslav: Francouzský poststrukturalismus a tradice českého strukturalismu. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 385-391; něm. resumé. [Jmenovitě též o Janu Mukařovském.] [3138]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Tajemník lásky. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 392-402. [O žánru návodů k získání lásky a o jeho vývoji od poloviny 19. st. do 20. let 20. st.] [3139]

MERHAUT Luboš: "Tvůrčí" stylizace jako jeden z případů stylizace v literárním díle. (Z tzv. periferie kolem roku 1900.) Roč. 39, 1991, č. 5, s. 403-423. [O autostylizaci u básníků - podivínů Jakuba Hrona, Otakara G. Paroubka a Stanislava Mráze.] [3140]

HOLÝ Jiří: Vančurovy Obrazy z dějin. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 424-436; něm. resumé. [Část studie uveřejněna v rukopis. sborníku Po zarostlém chodníčku (1990) věnovaném Jaroslavě Janáčkové.] [3141]

ROZHLEDY

LEHÁR Jan: Vančurovo české pohanství. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 437-442. [O vlivu Záviše Kalandry na pojetí Kosmy v Obrazech z dějin národa českého I (1939); napsáno v r. 1981 pro rukopis. sb. k sedmdesátinám Rudolfa Havla.] [3154]

PRŮVODCE ČESKOU LITERATUROU 1970 - 1990. (Studie ze svazku interpretací; vyšel pod názvem Český Parnas v r. 1993. - S úvodní poznámkou o projektu):

JANKOVIČ Milan: Bohumil Hrabal, Příliš hlučná samota. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 443-448. [Samizdat 1977; 1989).] [3155]

TRÁVNÍČEK Jiří: Ivan Blatný, Pomocná škola Bixley (1982). Roč. 39, 1991, č. 5, s. 449-452. [3156]

ZIZLER Jiří: Zuzana Brabcová, Daleko od stromu (1984). Roč. 39, 1991, č. 5, s. 453- 456. [3157]

***

HAMAN Aleš: Dvě nerudovské marginálie. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 457-460. [O inspiraci Heinrichem Heinem v arabesce Ty nemáš srdce! z knihy Arabesky (1864) a o žánrovém vrstvení Balad a romancí (1883); mj. též o pojetí balady a romance v knize Josefa Poláka Česká literatura 19. století (1990).] - Viz též polemiku v záz. č. 3265, 3266, 3284, 3370. 3265, 3266, 3284, 3370 [3158]

DOKUMENTY

VANČUROVÁ Ludmila: Žaloba historiků o spoluautorství na Vančurových Obrazech. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 461-467. [Vzpomínka na soudní proces 1976-78; s poznámkou redakce a s úvodem editora Rudolfa Havla (obojí na s. 461).] [3166]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HOLÝ Jiří: Chvatíkova edice Mukařovského. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 468-470. [Kunst, Poetik, Semiotik (Frankfurt n. M., 1989).] [3180]

TRÁVNÍČEK Jiří: Slovník, jehož bylo třeba. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 470-473. [Červenka Miroslav - Macura Vladimír - Med Jaroslav - Pešat Zdeněk: Slovník básnických knih (1990).] [3181]

HAMAN Aleš: Zkamenělina z nedávné minulosti. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 473-474. [Kritika monografie Josefa Valoucha Jarmila Loukotková (1990) a edice Portréty spisovatelů v nakl. Čs. spisovatel, redigované Vítězslavem Rzounkem.] [3182]

JEDLIČKOVÁ Alice: Vítězství koláže na cestě k románu? Roč. 39, 1991, č. 5, s. 474-477. [Tschechische Erzähler des 19. und 20. Jahrhunderts (Mnichov, 1990), usp. a přel. Peter Sacher.] [3183]

BENEŠ Bohuslav: Literární adaptace lidových pohádek. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 477-479. [Šmahelová Hana: Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (1989).] [3184]