Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1991 - roč. 39, č. 5

STUDIE

PETŘÍČEK Miroslav: Francouzský poststrukturalismus a tradice českého strukturalismu. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 385-391; něm. resumé. [Jmenovitě též o Janu Mukařovském.] [3138]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Tajemník lásky. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 392-402. [O žánru návodů k získání lásky a o jeho vývoji od poloviny 19. st. do 20. let 20. st.] [3139]

MERHAUT Luboš: "Tvůrčí" stylizace jako jeden z případů stylizace v literárním díle. (Z tzv. periferie kolem roku 1900.) Roč. 39, 1991, č. 5, s. 403-423. [O autostylizaci u básníků - podivínů Jakuba Hrona, Otakara G. Paroubka a Stanislava Mráze.] [3140]

HOLÝ Jiří: Vančurovy Obrazy z dějin. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 424-436; něm. resumé. [Část studie uveřejněna v rukopis. sborníku Po zarostlém chodníčku (1990) věnovaném Jaroslavě Janáčkové.] [3141]

ROZHLEDY

LEHÁR Jan: Vančurovo české pohanství. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 437-442. [O vlivu Záviše Kalandry na pojetí Kosmy v Obrazech z dějin národa českého I (1939); napsáno v r. 1981 pro rukopis. sb. k sedmdesátinám Rudolfa Havla.] [3154]

PRŮVODCE ČESKOU LITERATUROU 1970 - 1990. (Studie ze svazku interpretací; vyšel pod názvem Český Parnas v r. 1993. - S úvodní poznámkou o projektu):

JANKOVIČ Milan: Bohumil Hrabal, Příliš hlučná samota. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 443-448. [Samizdat 1977; 1989).] [3155]

TRÁVNÍČEK Jiří: Ivan Blatný, Pomocná škola Bixley (1982). Roč. 39, 1991, č. 5, s. 449-452. [3156]

ZIZLER Jiří: Zuzana Brabcová, Daleko od stromu (1984). Roč. 39, 1991, č. 5, s. 453- 456. [3157]

***

HAMAN Aleš: Dvě nerudovské marginálie. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 457-460. [O inspiraci Heinrichem Heinem v arabesce Ty nemáš srdce! z knihy Arabesky (1864) a o žánrovém vrstvení Balad a romancí (1883); mj. též o pojetí balady a romance v knize Josefa Poláka Česká literatura 19. století (1990).] - Viz též polemiku v záz. č. 3265, 3266, 3284, 3370. 3265, 3266, 3284, 3370 [3158]

DOKUMENTY

VANČUROVÁ Ludmila: Žaloba historiků o spoluautorství na Vančurových Obrazech. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 461-467. [Vzpomínka na soudní proces 1976-78; s poznámkou redakce a s úvodem editora Rudolfa Havla (obojí na s. 461).] [3166]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HOLÝ Jiří: Chvatíkova edice Mukařovského. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 468-470. [Kunst, Poetik, Semiotik (Frankfurt n. M., 1989).] [3180]

TRÁVNÍČEK Jiří: Slovník, jehož bylo třeba. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 470-473. [Červenka Miroslav - Macura Vladimír - Med Jaroslav - Pešat Zdeněk: Slovník básnických knih (1990).] [3181]

HAMAN Aleš: Zkamenělina z nedávné minulosti. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 473-474. [Kritika monografie Josefa Valoucha Jarmila Loukotková (1990) a edice Portréty spisovatelů v nakl. Čs. spisovatel, redigované Vítězslavem Rzounkem.] [3182]

JEDLIČKOVÁ Alice: Vítězství koláže na cestě k románu? Roč. 39, 1991, č. 5, s. 474-477. [Tschechische Erzähler des 19. und 20. Jahrhunderts (Mnichov, 1990), usp. a přel. Peter Sacher.] [3183]

BENEŠ Bohuslav: Literární adaptace lidových pohádek. Roč. 39, 1991, č. 5, s. 477-479. [Šmahelová Hana: Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (1989).] [3184]