Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1991 - roč. 39, č. 4

Studie

JIRÁČEK Pavel: Fonologická expresivita českého básnického jazyka. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 289-312; franc. resumé. [O výsledcích experimentálním výzkumu.] [3135]

VINTR Josef: Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky - Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 313-327; něm. resumé. [3136]

HOFFMANNOVÁ Jana: "Duely" časů, subjektů, textů, kódů v Bajajových Duelech. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 329-345; něm. resumé. [Bajaja Antonín: Duely (1988).] [3137]

ROZHLEDY

LANGEROVÁ Marie: Dva osudy. (Weinerovské monografie Jindřicha Chalupeckého.) Roč. 39, 1991, č. 4, s. 346-352. [3153]

DOKUMENTY

POSSETOVÁ Johanna: Česká samizdatová periodika 1968 - 1988. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 353-374; s tiskovou opravou v č. 6, s. 576. [Soupis s úvodem a s rejstříkem.] [3165]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Dalimilova kronika v kritickém vydání. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 375-377. [Staročeská kronika takřečeného Dalimila, 2 sv. (oba 1988), ed. Jiří Daňhelka, Karel Hádek, Bohuslav Havránek a Naděžda Kvítková.] [3176]

KOŽMÍN Zdeněk: O Vančurově práci, básnivosti a svobodě. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 377-379. [Holý Jiří: Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury (1990).] [3177]

HOLÝ Jiří: Kritiky Milana Jungmanna. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 379-381. [Cesty a rozcestí (Londýn, 1988); recenze datována září 1989.] [3178]

MOURKOVÁ Jarmila: Nové vydání Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem. Roč. 39, 1991, č. 4, s. 381-384. [Spisy K. Č., sv. 20 (1990), ed. Miloš Pohorský a Eva Vašíčková.] [3179]