Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1991 - roč. 39, č. 3

ČÍSLO VĚNOVANÉ 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA MUKAŘOVSKÉHO. (S fotografií)

STUDIE

SCHMIDOVÁ Herta: "Třífázový model" českého literárněvědného strukturalismu. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 193-219; něm. resumé. [O Janu Mukařovském; přeloženo z Bochumer Beiträge zur Semiotik (1989).] [3132]

HERMAN David J.: Pragmatika, Prag-matika, meta-pragmatika: kontexty pragmatických kontextů. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 220-241. [Sémiotická studie se týká též Jana Mukařovského a Romana Jakobsona.] [3133]

ČERVENKA Miroslav: Mukařovského "fónická linie" a rozbor veršové intonace. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 242-268; rus. resumé. [Definitivní verze práce poprvé publikované v rus. překladu v čas. Russian Literature (1982).] [3134]

DOKUMENTY

KRÁLÍK Oldřich: K strukturalistické interpretaci Máchy. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 269-276; s něm. resumé (na s. 285). [Nesouhlas s Janem Mukařovským o nepřeložitelnosti Máje, o jeho motivické konvenčnosti aj.; datováno 2. 8. 1969. - S úvodní poznámkou redakce o vyřazení stati z ČL 1970, č. 3/4.] - Viz též polemiku v následujícím záz. č. 3164. 3164 [3163]

JANKOVIČ Milan: Strukturalismus a interpretace. K polemice O. Králíka s výkladem Máchy. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 277-285; něm. resumé. [Polemika se statí K strukturalistické interpretaci Máchy - viz předchozí záz. č. 3163.] 3163 [3164]