Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

1991 - roč. 39, č. 2

STUDIE

OTRUBA Mojmír: Nerudova povídka U tří lilií. (Diskurs o roli mimoestetických hodnot při recepci díla.) Roč. 39, 1991, č. 2, s. 97-129; něm. resumé. [3130]

STROHSOVÁ Eva: Jaroslav Durych. Pokus o portrét. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 132-144; rus. resumé. [Předmluva k chystanému vydání výboru z povídek Jarmark světa v Odeonu (nevyšel).] [3131]

ROZHLEDY

JUNGMANN Milan: Česká próza v normalizační tísni. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 145-158. [O jednotlivých autorech a dílech oficiální a neoficiální prózy v 70. a 80. letech; upravená verze přednášky ze setkání bohemistů 11. 9. 1990 na Dobříši.] [3149]

ROZUMĚT LITERATUŘE 2. (Studie z připravovaného svazku interpretací; vyšel pod názvem Česká literatura 1945 - 1970 v r. 1992):

MRAVCOVÁ Marie: Arnošt Lustig, Démanty noci (1958). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 159-166. [3150]

HOLÝ Jiří: Václav Havel, Zahradní slavnost (1964, insc. 1963). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 167-171. [První verze stati otištěna v samizdatovém Kritickém sborníku (1989).] [3151]

MILOTA Karel: Emil Juliš, Krajina her (1967). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 172-177. [3152]

***

DOKUMENTY

LANGER František: Jak jsem psal Bronzovou rapsodii. Připravila Marie Havránková. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 178-182. [(1962).] [3162]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOURKOVÁ Jarmila: Šaldův zápisník jako reprint. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 183-184. [Rekapitulace poválečného vydávání Š. díla a o Šaldově zápisníku, sv. 1 (1990).] [3171]

NECHUTOVÁ Jana: Světská poezie latinského středověku. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 184-186. [Ant. Sestra Múza (1990), usp. Anežka Vidmanová.] [3172]

KOLÁR Jaroslav: K starší slovenské literatuře o divadlu. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 186-188. [Dialógy poučné i rozmarné (Bratislava, 1989), usp. Milena Cesnaková.] [3173]

MÉSZÁROS Jan: László Dobossy a myšlenka středoevropanství. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 188-189. [Medailon k 80. narozeninám 9. 8. 1990; k jeho pražské přednášce o Karlu Čapkovi v dubnu 1990.] [3174]

BEČKA Jiří: Kdo byl Jan Edmund Schneider? Roč. 39, 1991, č. 2, s. 189-190. [Glosa o čes. překladateli z perštiny.] [3175]