Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1991 - roč. 39, č. 2

STUDIE

OTRUBA Mojmír: Nerudova povídka U tří lilií. (Diskurs o roli mimoestetických hodnot při recepci díla.) Roč. 39, 1991, č. 2, s. 97-129; něm. resumé. [3130]

STROHSOVÁ Eva: Jaroslav Durych. Pokus o portrét. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 132-144; rus. resumé. [Předmluva k chystanému vydání výboru z povídek Jarmark světa v Odeonu (nevyšel).] [3131]

ROZHLEDY

JUNGMANN Milan: Česká próza v normalizační tísni. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 145-158. [O jednotlivých autorech a dílech oficiální a neoficiální prózy v 70. a 80. letech; upravená verze přednášky ze setkání bohemistů 11. 9. 1990 na Dobříši.] [3149]

ROZUMĚT LITERATUŘE 2. (Studie z připravovaného svazku interpretací; vyšel pod názvem Česká literatura 1945 - 1970 v r. 1992):

MRAVCOVÁ Marie: Arnošt Lustig, Démanty noci (1958). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 159-166. [3150]

HOLÝ Jiří: Václav Havel, Zahradní slavnost (1964, insc. 1963). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 167-171. [První verze stati otištěna v samizdatovém Kritickém sborníku (1989).] [3151]

MILOTA Karel: Emil Juliš, Krajina her (1967). Roč. 39, 1991, č. 2, s. 172-177. [3152]

***

DOKUMENTY

LANGER František: Jak jsem psal Bronzovou rapsodii. Připravila Marie Havránková. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 178-182. [(1962).] [3162]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOURKOVÁ Jarmila: Šaldův zápisník jako reprint. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 183-184. [Rekapitulace poválečného vydávání Š. díla a o Šaldově zápisníku, sv. 1 (1990).] [3171]

NECHUTOVÁ Jana: Světská poezie latinského středověku. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 184-186. [Ant. Sestra Múza (1990), usp. Anežka Vidmanová.] [3172]

KOLÁR Jaroslav: K starší slovenské literatuře o divadlu. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 186-188. [Dialógy poučné i rozmarné (Bratislava, 1989), usp. Milena Cesnaková.] [3173]

MÉSZÁROS Jan: László Dobossy a myšlenka středoevropanství. Roč. 39, 1991, č. 2, s. 188-189. [Medailon k 80. narozeninám 9. 8. 1990; k jeho pražské přednášce o Karlu Čapkovi v dubnu 1990.] [3174]

BEČKA Jiří: Kdo byl Jan Edmund Schneider? Roč. 39, 1991, č. 2, s. 189-190. [Glosa o čes. překladateli z perštiny.] [3175]