Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1991 - roč. 39, č. 1

STUDIE

DOLEŽEL Lubomír: Strukturální tematologie a sémantika možných světů. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 1-11; angl. resumé. [S tabulkami.] [3126]

HODROVÁ Daniela: Text jako místo s tajemstvím. (Tematizace textu v próze 20. století.) Roč. 39, 1991, č. 1, s. 14-26; něm. resumé. [3127]

CHALUPECKÝ Jindřich: Podivný Hašek. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 28-39; něm. resumé. [Datováno 15. 3. 1983.] [3128]

CHVATÍK Květoslav: Velký vypravěč Josef Škvorecký. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 41-53. [S nepodepsaným soupisem prací K. Chvatíka publikovaných v 70. a 80. letech (na s. 54).] [3129]

ROZHLEDY

HROUDOVÁ Irena: Mlčení a jeho reflexe v poezii Vladimíra Holana. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 55-60. [3146]

VŠETIČKA František: Románová iniciativa Jaroslava Havlíčka. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 61-66. [O románu Helimadoe (1940).] [3147]

EAGLE Herbert: Z večerní školy versologie. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 67-73. [Stejnojmen. kniha studií Miroslava Červenky (strojopis, 1983); přetištěno z čas. Poetics Today (1987).] [3148]

DOKUMENTY

SOJKOVÁ Zdena: Staré i nové motivy básníka Štúra roku 1840. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 74-82. [3161]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TRÁVNÍČEK Jiří: Tvořivost - smír literární vědy a literatury. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 83-85. [Zajac Peter: Tvorivosť literatúry (Bratislava, 1990).] [3167]

ŠVÁCHA R[ostislav]: O estetice praktického života. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 86-91. [Markalous Bohumil: Estetika praktického života (1989), usp. Marie Krulichová a Milena Vinařová.] [3168]

ŠMAHELOVÁ Hana: Dvě knížky o lidovém čtení. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 91-94. [Kramerius V. R.: Knížky lidového čtení (1988), usp. Ondřej Hausenblas, Jaroslava Janáčková a Lenka Kusáková; Historia o životu doktora Jana Fausta (1989), ed. Jaroslav Kolár.] [3169]

MIKULÁŠEK Miroslav: Studie o literární komparatistice. Roč. 39, 1991, č. 1, s. 94-96. [Wollman Slavomír: Porovnávacia metóda v literárnej vede (Bratislava, 1988).] [3170]