Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1990 - roč. 38, č. 6

STUDIE

WINNER Thomas G.: Peirce a literární věda se zvláštním zřetelem k teoriím Pražského lingvistického kroužku. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 481-493; angl. resumé. [Rozšířená verze přednášky z mezinárodního peircovského kongresu 8. 9. 1989 na Harvardské univerzitě.] [3054]

HRBATA Zdeněk: Karolinská epopeja jako Zeyerovo gesto. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 494-505; franc. resumé. [(1896).] [3055]

ROZHLEDY

HARKINS William E.: Kontinuita v díle Karla Čapka. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 506-510. [Periodizace díla a o pluralismu tvorby.] [3067]

JÄHNICHEN Manfred: Čapkova setkání s německou kulturou a politikou aneb Poznámky ke třem etapám v působení a díle velkého humanisty. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 511-515. [3068]

HOMOLÁČ Jiří: Dvě máchovské básně. (Mezitextové navazování jako jeden z výstavbových principů textu.) Roč. 38, 1990, č. 6, s. 516-524. [Aluze sledovány v básních Františka Hrubína Tvář bez podoby a Josefa Hory Zastřená tvář.] [3069]

ŠIBRAVA Vladimír: Textové a významové posuny Peterkovy počáteční tvorby ve výboru Bez definitivy. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 525-528. [(1988).] [3070]

SVATOŇ Vladimír: Vnitřní napětí literárního tvaru. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 529-533. [Mathauser Zdeněk: Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu (1989).] [3071]

DOKUMENTY

HOLMAN Petr: Dopisy Otokara Březiny Růženě Svobodové. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 534-537. [Komentář k otištění 13 dopisů a konceptů z let 1902-1918 a článku R. Svobodové o O. B. z čas. Lípa 1918 (na s. 537-548).] [3076]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ZELINSKÝ Miroslav: Slova o slovech a tichu. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 549-551. [Richterová Sylvie: Slova a ticho (Mnichov, 1986; 1991).] [3121]

JEDLIČKOVÁ Alice: O stylu Josefa Čapka. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 551-553. [Mareš Petr: Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka (1989).] [3122]

ŠMAHELOVÁ Hana: Ošidná okrajovost. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 553-555. [Sirovátka Oldřich: Literatura na okraji (1990).] [3123]

KOLÁR Jaroslav: Konference o humanistickém přístupu k podobě světa. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 555-556. [Na téma Humanistische Topographien und Reisebeschreibungen in den böhmischen Ländern bis zur Zeit Balbins poř. 26. - 30. 3. 1990 v Liblicích.] [3124]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Pocta jubilantovi. (Sborník věnovaný prof. Phdr. Eduardu Petrů, CSc. k jeho šedesátým narozeninám.) Roč. 38, 1990, č. 6, s. 556-557. [Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Studia Bohemica, sv. 5 (1989).] [3125]