Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1990 - roč. 38, č. 5

STUDIE

VODIČKA Felix: K vývojovému postavení Erbenova díla v české literatuře. (Sémantická intence Erbenovy poezie a její dvojí původ.) Roč. 38, 1990, č. 5, s. 385-404; něm. resumé. [Předneseno 24. 11. 1970 na sympoziu k 100. výročí narození K. J. E.; s poznámkou pod čarou Boženy Vodičkové - Mojmíra Otruby (na s. 385) o studii jako části šířeji proponovaného díla.] [3050]

NOVÝ Lubomír: Literatura v Masarykově myšlení. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 405-418; něm. resumé. [3051]

VOIT Petr: K českému básnictví předbělohorské doby - Život a putování sv. Kryštofa. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 419-424; rus. resumé. [O skladbě Tobiáše Mouřenína z Litomyšle (1601).] [3052]

TRÁVNÍČEK Jiří: Básnický kontakt Ivana Blatného se Skupinou 42. (Interpretace sbírky Tento večer.) Milanu Jankovičovi k šedesátinám. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 425-434; angl. resumé. [(1945).] [3053]

ROZHLEDY

LEŠKA Oldřich: Vzkříšení Pražského lingvistického kroužku. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 435-437. [Vzpomínky a o obnově činnosti po r. 1989.] [3063]

KRAITLOVÁ Irena: Václav Tille a jeho směřování k moderní pohádce. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 438-445. [Přehled činnosti v oblasti folkloru.] [3064]

HAMAN Aleš: O reálné působnosti literární produkce. (K výsledkům sociologických výzkumů četby a čtenářství. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 446-450. [O výsledcích terénního šetření Státní knihovny ČSR v 80. letech.] [3065]

PFAFF Ivan: Anglická antologie české poezie předbřeznové. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 451-460. [O anglickém překladateli Johnu Bowringovi, jeho korespondenci s čes. obrozenci a o antologii Wýbor z básnictví českého. Cheskian Anthology (Londýn, 1832); s otištěním dopisu Waltera Scotta F. L. Čelakovskému z 19. 4. 1828 (na s. 460).] [3066]

DOKUMENTY

KOLÁR Jaroslav - HOLÝ Jiří: Z nepaměti do paměti. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 461-469. [Vzpomínky na bytové přednášky literárních vědců v 70. a 80. letech, jejich seznam a soupis příspěvků v rukopis. sbornících.] [3075]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HODROVÁ Daniela: Kunderovo Umění románu - zpověď romanopisce, nebo teorie románu? Roč. 38, 1990, č. 5, s. 470-473. [Ĺ art du roman (Paříž, 1986).] [3117]

JEDLIČKOVÁ Alice: Jedenáct století české poezie v německém překladu. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 473-475. [Ant. Die Sonnenuhr (Lipsko, 1987), usp. Ludvík Kundera; s poznámkou redakce o potlačení recenze předchozím vedením ÚČSL.] [3118]

TRÁVNÍČEK Jiří: Gravitační bod: recepce. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 475-477. [Miko František: Aspekty literárného textu (Nitra, 1989).] [3119]

JEDLIČKOVÁ Alice: Časová úvaha o konferenci. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 477-479. [Sympozium Češi a Evropa v novodobé české kultuře poř. 22. - 24. 3. 1990 v rámci Smetanovských dnů v Plzni.] [3120]