Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1990 - roč. 38, č. 2

STUDIE

HAMAN Aleš: K obsahové analýze uměleckého literárního díla. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 97-114; něm. resumé. [3038]

HODROVÁ Daniela: Román o sestupu do divočiny. (Od Conradova Srdce temnoty k Ajtmatovovu Popravišti.) Roč. 38, 1990, č. 2, s. 115-125; něm. resumé. [Též o románu Karla Čapka Povětroň (1934).] [3039]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Dialektika umělecké metody a reality v díle Jiřího Weila. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 126-140; něm. resumé. [3040]

ROZHLEDY

MOKREJŠ Antonín: F. X. Šalda. Kritika jako tvorba. (Úryvek z připravované knihy o duchovním světě F. X. Šaldy.) Roč. 38, 1990, č. 2, s. 141-150. [Kniha Duchovní svět F. X. Šaldy vyšla 1997.] [3059]

DOKUMENTY

JEDLIČKOVÁ Alice: Nepublikovaná kapitola Weilova románu Na střeše je Mendelssohn. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 151-154. [Komentář k otištění zcenzurované 13. kapitoly (1960) Anděl s prasetem (na s. 154-157).] [3073]

VODA Pavel: Omyly kolem osobnosti i literárního díla Jana Eskymo Welzla. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 158-166. [Úryvky z dokumentů podložená stať.] [3074]

DISKUSE

ŠTĚPÁNEK Vladimír: O historický výklad historické prózy. (Metodologická úvaha o knize Jaroslavy Janáčkové Alois Jirásek.) Roč. 38, 1990, č. 2, s. 167-178. [Nad monografií (1987).] - Viz též polemiku v následujícím záz. č. 3078. 3078 [3077]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Kritéria vědy? Roč. 38, 1990, č. 2, s. 179-182. [Odpověď na kritiku Vladimíra Štěpánka - viz předchozí záz. č. 3077.] 3077 [3078]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MACURA Vladimír: Průvodce labyrintem. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 183-184. [Hodrová Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru (1989).] [3091]

PEŠEK Jiří: Staré české kroniky. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 184-187. [Čornej Petr: Tajemství českých kronik. Cesty ke kořenům husitské tradice (1987).] [3092]

PEŠAT Zdeněk: Dykovská monografie. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 187-189. [Med Jaroslav: Viktor Dyk (1988).] [3093]

JANOUŠEK Pavel: Život a dílo spisovatele Karla Čapka. Roč. 38, 1990, č. 2, s. 189-191. [Vlašín Štěpán a kol.: Kniha o Čapkovi. Kolektivní monografie (1988).] [3094]

[REDAKCE]: Poznámka k článku I. V. Inova Žánrová specifičnost prózy V. Nezvala (Česká literatura č. 4/1989.) Roč. 38, 1990, č. 2, s. 192; podepsáno Red. [O nesouhlasném dopisu Ludmily Budagovové redakční radě o zkreslení její interpretace Nezvala v článku - viz záz. č. 2960.] 2960 [3095]