Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...

1989 - roč. 37, č. 6

STUDIE

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Literárněhistorické dílo mladého Arne Nováka. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 481-495; franc. resumé. [2972]

DVOŘÁKOVÁ Dana: H. G. Schauer a jeho koncepce národní literatury. (Naše dvě otázky.) Roč. 37, 1989, č. 6, s. 496-514; něm. resumé. [2973]

ROZHLEDY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. (Ukázky nakladatelských hesel.) Zpracovali oh [= Oleg HOMOLA], az [= Aleš ZACH] a redakce Lexikonu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 515-533. [Informace o připravovaném II. dílu a hesla Hejda a Tuček, Hilgartner, Josef Hladký, Iskra, František Jan Kastránek, Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Kvasnička a Hampl, Jan Laichter.] [2987]

DISKUSE

MACEK Emanuel: K Šaldovým příspěvkům do Ottova slovníku naučného. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 534-540. [Kritické poznámky k edici Šaldův slovník naučný (1987), ed. Milan a Kateřina Blahynkovi.] [2988]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Arne Novák ve světle svých listů. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 541-543. [Komentář k edici 24 dopisů manželce Jiřině Novákové z let 1904-22 (na s. 543-557); s fotokopiemi portrétů.] [2993]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Ke zrodu moderní české literatury. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 558-559. [Pytlík Radko: Na přelomu století (1988).] [3027]

KOLÁR Jaroslav: Nové příspěvky ke Knihopisu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 559-561. [Příspěvky ke Knihopisu, sv. 4, 5, 6 (všechny 1987).] [3028]

BENEŠOVÁ Libuše: Z dějin české lidové písně. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 561-563. [Nejstarší sbírky českých lidových písní (1987), ed. Jaroslav Markl.] [3029]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Hagiografická díla jako historický pramen. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 563-565. [Slavníkovci ve středověkém písemnictví (1987), ed. Rostislav Nový.] [3030]

KOLÁR Jaroslav: Důležitá příručka k dějinám pražské univerzity. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 565-567. [Čornejová Ivana - Fechtnerová Anna: Životopisný slovník pražské univerzity - Filozofická a teologická fakulta 1654 - 1773 (1986).] [3031]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Jánu Poničanovi. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 567-568. [Brezina Ján: Básnik Ján Poničan (Bratislava, 1988).] [3032]

BLAHYNKA Milan: Edice očitých svědectví o SSSR. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 568-571. [Pole neorané. Davisti v Sovietskom zväze (Bratislava, 1987), soubor textů, ed. Štefan Drug.] [3033]

HOFFMANN Bohuslav: Monografie o moderním českém historickém románu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 571-573. [Dokoupil Blahoslav: Český historický román 1945 - 1965 (1987).] [3034]

VÍZDALOVÁ Ivana: Román a současnost. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 573-575. [Súčasnosť románu - román súčasnosti (Bratislava, 1987), sb. studií, usp. Rudolf Chmel.] [3035]

DVOŘÁKOVÁ Dana: Literární tradice Pošumaví. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 575-576. [Buriánek František: Z poetického Pošumaví (1987).] [3036]