Previous Next
Kniha o Věnceslavu Metelkovi JIŘÍ POLÁČEK Je obecně známo, že součástí geneze románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci (1893) jsou texty Věnceslava...
Kunsthistorické čtení autobiografií KLÁRA SOUKUPOVÁ Německý soubor studií zabývajících se autobiografickými texty, Das eigene Leben als ästetische Fiktion, by...
Za esejistikou Sylvie Richterové JAKUB ČEŠKA Petr Král měl jistě pravdu, když si ve svém polemickém textu (namířeném proti Kunderovským paradoxům Milana...

1989 - roč. 37, č. 6

STUDIE

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Literárněhistorické dílo mladého Arne Nováka. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 481-495; franc. resumé. [2972]

DVOŘÁKOVÁ Dana: H. G. Schauer a jeho koncepce národní literatury. (Naše dvě otázky.) Roč. 37, 1989, č. 6, s. 496-514; něm. resumé. [2973]

ROZHLEDY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. (Ukázky nakladatelských hesel.) Zpracovali oh [= Oleg HOMOLA], az [= Aleš ZACH] a redakce Lexikonu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 515-533. [Informace o připravovaném II. dílu a hesla Hejda a Tuček, Hilgartner, Josef Hladký, Iskra, František Jan Kastránek, Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Kvasnička a Hampl, Jan Laichter.] [2987]

DISKUSE

MACEK Emanuel: K Šaldovým příspěvkům do Ottova slovníku naučného. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 534-540. [Kritické poznámky k edici Šaldův slovník naučný (1987), ed. Milan a Kateřina Blahynkovi.] [2988]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Arne Novák ve světle svých listů. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 541-543. [Komentář k edici 24 dopisů manželce Jiřině Novákové z let 1904-22 (na s. 543-557); s fotokopiemi portrétů.] [2993]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Ke zrodu moderní české literatury. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 558-559. [Pytlík Radko: Na přelomu století (1988).] [3027]

KOLÁR Jaroslav: Nové příspěvky ke Knihopisu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 559-561. [Příspěvky ke Knihopisu, sv. 4, 5, 6 (všechny 1987).] [3028]

BENEŠOVÁ Libuše: Z dějin české lidové písně. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 561-563. [Nejstarší sbírky českých lidových písní (1987), ed. Jaroslav Markl.] [3029]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Hagiografická díla jako historický pramen. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 563-565. [Slavníkovci ve středověkém písemnictví (1987), ed. Rostislav Nový.] [3030]

KOLÁR Jaroslav: Důležitá příručka k dějinám pražské univerzity. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 565-567. [Čornejová Ivana - Fechtnerová Anna: Životopisný slovník pražské univerzity - Filozofická a teologická fakulta 1654 - 1773 (1986).] [3031]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Jánu Poničanovi. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 567-568. [Brezina Ján: Básnik Ján Poničan (Bratislava, 1988).] [3032]

BLAHYNKA Milan: Edice očitých svědectví o SSSR. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 568-571. [Pole neorané. Davisti v Sovietskom zväze (Bratislava, 1987), soubor textů, ed. Štefan Drug.] [3033]

HOFFMANN Bohuslav: Monografie o moderním českém historickém románu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 571-573. [Dokoupil Blahoslav: Český historický román 1945 - 1965 (1987).] [3034]

VÍZDALOVÁ Ivana: Román a současnost. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 573-575. [Súčasnosť románu - román súčasnosti (Bratislava, 1987), sb. studií, usp. Rudolf Chmel.] [3035]

DVOŘÁKOVÁ Dana: Literární tradice Pošumaví. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 575-576. [Buriánek František: Z poetického Pošumaví (1987).] [3036]