Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1989 - roč. 37, č. 6

STUDIE

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Literárněhistorické dílo mladého Arne Nováka. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 481-495; franc. resumé. [2972]

DVOŘÁKOVÁ Dana: H. G. Schauer a jeho koncepce národní literatury. (Naše dvě otázky.) Roč. 37, 1989, č. 6, s. 496-514; něm. resumé. [2973]

ROZHLEDY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. (Ukázky nakladatelských hesel.) Zpracovali oh [= Oleg HOMOLA], az [= Aleš ZACH] a redakce Lexikonu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 515-533. [Informace o připravovaném II. dílu a hesla Hejda a Tuček, Hilgartner, Josef Hladký, Iskra, František Jan Kastránek, Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Kvasnička a Hampl, Jan Laichter.] [2987]

DISKUSE

MACEK Emanuel: K Šaldovým příspěvkům do Ottova slovníku naučného. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 534-540. [Kritické poznámky k edici Šaldův slovník naučný (1987), ed. Milan a Kateřina Blahynkovi.] [2988]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Arne Novák ve světle svých listů. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 541-543. [Komentář k edici 24 dopisů manželce Jiřině Novákové z let 1904-22 (na s. 543-557); s fotokopiemi portrétů.] [2993]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Ke zrodu moderní české literatury. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 558-559. [Pytlík Radko: Na přelomu století (1988).] [3027]

KOLÁR Jaroslav: Nové příspěvky ke Knihopisu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 559-561. [Příspěvky ke Knihopisu, sv. 4, 5, 6 (všechny 1987).] [3028]

BENEŠOVÁ Libuše: Z dějin české lidové písně. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 561-563. [Nejstarší sbírky českých lidových písní (1987), ed. Jaroslav Markl.] [3029]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Hagiografická díla jako historický pramen. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 563-565. [Slavníkovci ve středověkém písemnictví (1987), ed. Rostislav Nový.] [3030]

KOLÁR Jaroslav: Důležitá příručka k dějinám pražské univerzity. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 565-567. [Čornejová Ivana - Fechtnerová Anna: Životopisný slovník pražské univerzity - Filozofická a teologická fakulta 1654 - 1773 (1986).] [3031]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Jánu Poničanovi. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 567-568. [Brezina Ján: Básnik Ján Poničan (Bratislava, 1988).] [3032]

BLAHYNKA Milan: Edice očitých svědectví o SSSR. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 568-571. [Pole neorané. Davisti v Sovietskom zväze (Bratislava, 1987), soubor textů, ed. Štefan Drug.] [3033]

HOFFMANN Bohuslav: Monografie o moderním českém historickém románu. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 571-573. [Dokoupil Blahoslav: Český historický román 1945 - 1965 (1987).] [3034]

VÍZDALOVÁ Ivana: Román a současnost. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 573-575. [Súčasnosť románu - román súčasnosti (Bratislava, 1987), sb. studií, usp. Rudolf Chmel.] [3035]

DVOŘÁKOVÁ Dana: Literární tradice Pošumaví. Roč. 37, 1989, č. 6, s. 575-576. [Buriánek František: Z poetického Pošumaví (1987).] [3036]