Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...

1989 - roč. 37, č. 2

STUDIE

HISTORICKÝ ROMÁN 20. STOLETÍ. (Příspěvky pracovníků Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV ke kolektivní práci "Evropský historický román 20. století, jeho ideově estetická problematika, typologie a společenská funkce", která vzniká v rámci Mezinárodní problémové komise - 9):

HRBATA Zdeněk: Pět následujících studií ... Roč. 37, 1989, č. 2, s. 97; podepsáno zh. [Zpráva o projektu.] [2949]

SVATOŇ Vladimír: K typologii románu a k problematice tzv. románu historického. (Život Klima Samgina a "román zániku říše".) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 98-110; rus. resumé. [Rozbor typu na příkladu románu Maxima Gorkého (1926-36).] [2950]

HRBATA Zdeněk: K pramenům teorie historického románu. (Sainte-Beuvova kritika Flaubertova románu Salambo.) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 111-124; franc. resumé. [2951]

KRASNICKÝ Roman: Modernismus a historismus. (Historický román v kontextu estetických postulátů počátku 20. století.) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 125-134; něm. resumé. [2952]

HOLÝ Jiří: Vančurova Markéta Lazarová a česká historická próza. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 136-146; něm. resumé. [Srovnání s modely historické prózy Aloise Jiráska, Zikmunda Wintra a Jaroslava Durycha.] [2953]

DOKOUPIL Blahoslav: Prostředky místní lokalizace a kategorie prostředí v českém historickém románě 20. století. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 147-155; angl. resumé. [2954]

***

ROZHLEDY

LOUŽIL Jaromír: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 156-159. [(1987).] [2976]

JEDLIČKOVÁ Alice: Čtenářský subjekt v pohledu teoretickém i historickém. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 160-163. [Liba Peter: Čitateĺ a literárny proces (Bratislava, 1987).] [2977]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Dialektická estetika. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 164-165. [Šindelář Dušan: Paradox umění (1986).] [2997]

BÍLEK Petr A.: K skutečné podstatě obraznosti. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 166-167. [Mikula Valér: Hĺadanie systému obraznosti (Bratislava, 1987).] [2998]

SVADBOVÁ Blanka: Nad odkazem Elišky Krásnohorské. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 168-170. [Vlašínová Drahomíra: Eliška Krásnohorská (1987).] [2999]

URBANEC Jiří: Novinářství Jakuba Arbesa. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 170-172. [Janáčková Jaroslava: Jakub Arbes novinář (1987).] [3000]

MOURKOVÁ Jarmila: Tři monografické studie českých spisovatelek. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 172-176. [Nejedlá Jaromíra: Marie Majerová; Valouch Josef: Marie Kubátová; Moldanová Dobrava: Valja Stýblová (všechny 1986).] [3001]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Nový pohled na Josefa Čapka. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 176-178. [Mráz Bohumír: Josef Čapek (1987).] [3002]

SVOBODOVÁ Dana: Vzpomínky na Josefa Čapka. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 178-179. [Josef Čapek mezi přáteli (1987), metodický materiál Okresní knihovny v Pelhřimově.] [3003]

URBANEC Jiří: O vztahu Karla Čapka k Šrámkovi. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 179-180. [Cesty k přátelství (1987), soubor korespondence, usp. Aleš Fetters; s kritikou trojího otištění stejného materiálu (též v Literárním archivu a v Margináliích).] [3004]

SKALIČKA Jiří: Monografie o díle Jarmily Glazarové. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 181-183. [Mravcová Marie: Umělecké dokumenty a romány. Zrod a tvar čtyř prozaických děl Jarmily Glazarové (1987).] [3005]

KOLÁR Jaroslav: Živé dílo Antonína Škarky. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 183-185. [Půl tisíciletí českého písemnictví (1986), výbor usp. Jan Lehár.] [3006]

PRAŽÁK Richard: Mezinárodní konference k 100. výročí narození Franka Wollmana v Praze. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 185-187. [Poř. ÚČSL a Literárněvědná společnost 12. - 13. 4. 1988.] [3007]

ŠALÉ František: 31. Bezručova Opava. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 187-189. [Konference na téma Literatura pro mládež 1948 - 1988 poř. 14. - 15. 9. 1988.] [3008]

ČORNEJ Petr - POKORNÝ Jiří: Konference o výrobě a distribuci knih. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 189-192. [Na téma Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914, poř. Archiv hl. města Prahy 4. - 5. 10. 1988 v Praze.] [3009]