Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1989 - roč. 37, č. 2

STUDIE

HISTORICKÝ ROMÁN 20. STOLETÍ. (Příspěvky pracovníků Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV ke kolektivní práci "Evropský historický román 20. století, jeho ideově estetická problematika, typologie a společenská funkce", která vzniká v rámci Mezinárodní problémové komise - 9):

HRBATA Zdeněk: Pět následujících studií ... Roč. 37, 1989, č. 2, s. 97; podepsáno zh. [Zpráva o projektu.] [2949]

SVATOŇ Vladimír: K typologii románu a k problematice tzv. románu historického. (Život Klima Samgina a "román zániku říše".) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 98-110; rus. resumé. [Rozbor typu na příkladu románu Maxima Gorkého (1926-36).] [2950]

HRBATA Zdeněk: K pramenům teorie historického románu. (Sainte-Beuvova kritika Flaubertova románu Salambo.) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 111-124; franc. resumé. [2951]

KRASNICKÝ Roman: Modernismus a historismus. (Historický román v kontextu estetických postulátů počátku 20. století.) Roč. 37, 1989, č. 2, s. 125-134; něm. resumé. [2952]

HOLÝ Jiří: Vančurova Markéta Lazarová a česká historická próza. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 136-146; něm. resumé. [Srovnání s modely historické prózy Aloise Jiráska, Zikmunda Wintra a Jaroslava Durycha.] [2953]

DOKOUPIL Blahoslav: Prostředky místní lokalizace a kategorie prostředí v českém historickém románě 20. století. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 147-155; angl. resumé. [2954]

***

ROZHLEDY

LOUŽIL Jaromír: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 156-159. [(1987).] [2976]

JEDLIČKOVÁ Alice: Čtenářský subjekt v pohledu teoretickém i historickém. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 160-163. [Liba Peter: Čitateĺ a literárny proces (Bratislava, 1987).] [2977]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Dialektická estetika. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 164-165. [Šindelář Dušan: Paradox umění (1986).] [2997]

BÍLEK Petr A.: K skutečné podstatě obraznosti. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 166-167. [Mikula Valér: Hĺadanie systému obraznosti (Bratislava, 1987).] [2998]

SVADBOVÁ Blanka: Nad odkazem Elišky Krásnohorské. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 168-170. [Vlašínová Drahomíra: Eliška Krásnohorská (1987).] [2999]

URBANEC Jiří: Novinářství Jakuba Arbesa. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 170-172. [Janáčková Jaroslava: Jakub Arbes novinář (1987).] [3000]

MOURKOVÁ Jarmila: Tři monografické studie českých spisovatelek. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 172-176. [Nejedlá Jaromíra: Marie Majerová; Valouch Josef: Marie Kubátová; Moldanová Dobrava: Valja Stýblová (všechny 1986).] [3001]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Nový pohled na Josefa Čapka. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 176-178. [Mráz Bohumír: Josef Čapek (1987).] [3002]

SVOBODOVÁ Dana: Vzpomínky na Josefa Čapka. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 178-179. [Josef Čapek mezi přáteli (1987), metodický materiál Okresní knihovny v Pelhřimově.] [3003]

URBANEC Jiří: O vztahu Karla Čapka k Šrámkovi. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 179-180. [Cesty k přátelství (1987), soubor korespondence, usp. Aleš Fetters; s kritikou trojího otištění stejného materiálu (též v Literárním archivu a v Margináliích).] [3004]

SKALIČKA Jiří: Monografie o díle Jarmily Glazarové. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 181-183. [Mravcová Marie: Umělecké dokumenty a romány. Zrod a tvar čtyř prozaických děl Jarmily Glazarové (1987).] [3005]

KOLÁR Jaroslav: Živé dílo Antonína Škarky. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 183-185. [Půl tisíciletí českého písemnictví (1986), výbor usp. Jan Lehár.] [3006]

PRAŽÁK Richard: Mezinárodní konference k 100. výročí narození Franka Wollmana v Praze. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 185-187. [Poř. ÚČSL a Literárněvědná společnost 12. - 13. 4. 1988.] [3007]

ŠALÉ František: 31. Bezručova Opava. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 187-189. [Konference na téma Literatura pro mládež 1948 - 1988 poř. 14. - 15. 9. 1988.] [3008]

ČORNEJ Petr - POKORNÝ Jiří: Konference o výrobě a distribuci knih. Roč. 37, 1989, č. 2, s. 189-192. [Na téma Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914, poř. Archiv hl. města Prahy 4. - 5. 10. 1988 v Praze.] [3009]