Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...

1989 - roč. 37, č. 1

STUDIE

ČORNEJ Petr: Poznámky k vydávání starších česky psaných listů. (14. - 16. století.) Roč. 37, 1989, č. 1, s. 1-14; něm. resumé. [2946]

HERMANOVÁ Eva: "Kletba žurnalismu" v Povídkách malostranských. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 16-32; rus. resumé. [Navazuje na studii O svobodě fejetonu a diktatuře realistického záměru v ČL (1987, č. 4) - viz záz. č. 2826.] 2826 [2947]

VALOUCH František: Ironické múzy Jiřího Žáčka. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 33-53; něm. resumé. [Rozbor poetiky.] [2948]

ROZHLEDY

SKALIČKA Jiří: Eduard Bass - cesta osobnosti. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 54-62. [Monografická stať.] [2973]

FIALA Jiří: Nejstarší sbírky českých lidových písní. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 63-67. [Stejnojmen. soubor (1987), ed. Jaroslav Markl.] [2974]

JEDLIČKOVÁ Alice: Mezi sociologií a literární vědou. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 68-73. [Čitateĺská recepcia literatúry (Bratislava, 1987), sb. studií ze socialistických zemí, usp. Rudolf Lesňák.] [2975]

DOKUMENTY

LEŽAVOVÁ Giuli: Česko-gruzínské literární vztahy. (K českému překladu eposu Šothy Rusthaveliho Muž v tygří kůži.) Z gruzín. přel. Eva Šimůnková. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 74-80. [Přehled styků od 2. poloviny 19. st. a o překladu Jaromíra Jedličky (1958).] [2989]

SOBKOVÁ Helena: Nová fakta o školní docházce Boženy Němcové. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 81-88. [Na základě školních katalogů; s fotokopií jednoho dokumentu.] [2990]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

DVOŘÁK Jaromír: Z literárněvědných publikací nakladatelství Academia 1985 - 1987. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 89-90. [Přehled.] [2994]

VACHALOVSKÁ Lenka: Teorie a tvorba socialistického realismu. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 91-93. [Kolevski Vasil: Socialističeskij realizm (Sofia, 1985).] [2995]

HODROVÁ Daniela: Teorie románu. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 93-96. [Meletinskij J. M.: Vvedenije v istoričeskuju poetiku eposa i romana [Úvod do historické poetiky eposu a románu] (Moskva, 1986).] [2996]