Previous Next
Kniha o Věnceslavu Metelkovi JIŘÍ POLÁČEK Je obecně známo, že součástí geneze románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci (1893) jsou texty Věnceslava...
Kunsthistorické čtení autobiografií KLÁRA SOUKUPOVÁ Německý soubor studií zabývajících se autobiografickými texty, Das eigene Leben als ästetische Fiktion, by...
Za esejistikou Sylvie Richterové JAKUB ČEŠKA Petr Král měl jistě pravdu, když si ve svém polemickém textu (namířeném proti Kunderovským paradoxům Milana...

1989 - roč. 37, č. 1

STUDIE

ČORNEJ Petr: Poznámky k vydávání starších česky psaných listů. (14. - 16. století.) Roč. 37, 1989, č. 1, s. 1-14; něm. resumé. [2946]

HERMANOVÁ Eva: "Kletba žurnalismu" v Povídkách malostranských. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 16-32; rus. resumé. [Navazuje na studii O svobodě fejetonu a diktatuře realistického záměru v ČL (1987, č. 4) - viz záz. č. 2826.] 2826 [2947]

VALOUCH František: Ironické múzy Jiřího Žáčka. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 33-53; něm. resumé. [Rozbor poetiky.] [2948]

ROZHLEDY

SKALIČKA Jiří: Eduard Bass - cesta osobnosti. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 54-62. [Monografická stať.] [2973]

FIALA Jiří: Nejstarší sbírky českých lidových písní. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 63-67. [Stejnojmen. soubor (1987), ed. Jaroslav Markl.] [2974]

JEDLIČKOVÁ Alice: Mezi sociologií a literární vědou. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 68-73. [Čitateĺská recepcia literatúry (Bratislava, 1987), sb. studií ze socialistických zemí, usp. Rudolf Lesňák.] [2975]

DOKUMENTY

LEŽAVOVÁ Giuli: Česko-gruzínské literární vztahy. (K českému překladu eposu Šothy Rusthaveliho Muž v tygří kůži.) Z gruzín. přel. Eva Šimůnková. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 74-80. [Přehled styků od 2. poloviny 19. st. a o překladu Jaromíra Jedličky (1958).] [2989]

SOBKOVÁ Helena: Nová fakta o školní docházce Boženy Němcové. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 81-88. [Na základě školních katalogů; s fotokopií jednoho dokumentu.] [2990]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

DVOŘÁK Jaromír: Z literárněvědných publikací nakladatelství Academia 1985 - 1987. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 89-90. [Přehled.] [2994]

VACHALOVSKÁ Lenka: Teorie a tvorba socialistického realismu. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 91-93. [Kolevski Vasil: Socialističeskij realizm (Sofia, 1985).] [2995]

HODROVÁ Daniela: Teorie románu. Roč. 37, 1989, č. 1, s. 93-96. [Meletinskij J. M.: Vvedenije v istoričeskuju poetiku eposa i romana [Úvod do historické poetiky eposu a románu] (Moskva, 1986).] [2996]