Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1988 - roč. 36, č. 6

STUDIE

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Příspěvek ke studiu literárněhistorického díla Jana Gebauera. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 481-494; franc. resumé. [2876]

PAVELKA Jiří: Josef Kainar a formování mladé básnické generace v letech 1938 - 1940. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 495-504; něm. resumé. [Týká se též Jarního almanachu básnického 1940 (1940) a Slova k mladým Kamila Bednáře (1940).] [2877]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Ladislav Fuks a tradice lidové slovesnosti. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 505-518; něm. resumé. [V knihách Návrat z žitného pole (1974) a Pasáček z doliny (1977).] [2878]

URBANEC Jiří: Skutečnost a fikce v tvorbě Josefa Fraise. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 519-525; něm. resumé. [2879]

ROZHLEDY

SEMINÁŘ K 40. VÝROČÍ ÚNORA. (Referáty ze semináře o poválečné české literatuře pořádaném 6. 3. 1988 Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV v Praze):

VORÁČKOVÁ Vilma: Seminář k 40. výročí února. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 527-528; podepsáno -vv-. [Referát o semináři.] [2902]

HRZALOVÁ Hana: Téma a problém "volby" v próze 1948 - 1988. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 528-533. [Zahajovací referát.] [2903]

KŘIVÁNEK Vladimír: K proměně a tradicím obrazu města v současné mladší české poezii. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 533-538. [2904]

SCHERL Adolf: Impuls února ve vývoji českého divadla 1945 - 1988. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 539-543. [2905]

***

PATERA Ludvík: Nová etapa výzkumu slovenské socialistické literatury. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 544-550. [Sb. Predpoklady vzniku slovenskej socialistickej literatúry (Litteraria, sv. 25, Bratislava 1987), red. Miloš Tomčík.] [2906]

DOKUMENTY

ZELENKA Miloš: Neznámá korespondence Jiřího Wolkra. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 551-553. [Komentář k edici 6 dopisů Miladě Čapkové z let 1920-21 (na s. 553-557).] [2911]

JAVŮRKOVÁ Eva: Německé překlady z díla Jiřího Wolkra po básníkově smrti. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 557-563. [Přehled.] [2912]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HEŘTOVÁ Jaroslava: Aktuální úkoly výzkumu literatur socialistických zemí. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 564-566. [Sovremennyje literatury jevropejskich socialističeskich stran 1945 - 1980 (Moskva, 1986), sb. referátů z konference poř. 1983 v Moskvě.] [2940]

MOLDANOVÁ Dobrava: Česká literatura v letech druhé světové války. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 567-569. [Niedziela Zdislaw: Literatura czeska w latach II. wojny swiatowej (Varšava - Krakov, 1987).] [2941]

SCHERL Adolf: Místo sousedského divadla v české obrozenské kultuře. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 570-571. [Sochorová Ludmila: Sousedské divadlo doby národního obrození (1985).] [2942]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Kritické dílo F. X. Šaldy. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 571-572. [Buriánek František: Kritik F. X. Šalda (1987).] [2943]

SOLDÁN Ladislav: Setkání nad dílem a osobností tvůrce. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 572-574. [Svozil Bohumil: Tvář reality (1986).] [2944]

VORÁČKOVÁ Vilma: Populární monografie o Eduardu Štorchovi. Roč. 36, 1988, č. 6, s. 574-576. [Kakáč Bohumil: Kdo byl Eduard Štorch (1986).] [2945]