Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1988 - roč. 36, č. 5

STUDIE

VÁLKA Josef: Politický smysl Balbínovy historiografie. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 385-398; něm. resumé. [O předosvícenském typu historika Bohuslava Balbína a o jeho "druhém životě".] [2875]

PROBLÉMY HISTORICKÉ POETIKY A LITERATURA 20. STOLETÍ. (Referáty a diskusní příspěvky z mezinárodní vědecké konference pořádané teoretickým oddělením Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV 20. - 21. 10. 1987 v Praze):

KOVÁŘOVÁ Zdena: Historická poetika a literatura 20. století. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 400-402. [Referát o konferenci.] [2889]

ZEMAN Milan: Problémy historické poetiky a literatura 20. století. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 402-407. [Hlavní referát.] [2890]

STÄDTKE Klaus: Ke vztahu poetiky a hermeneutiky při interpretaci literárních textů. Z něm. přel. Ivana Vízdalová. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 407-412. [2891]

MICHAJLOV Alexandr Viktorovič: "Vlastní" a "cizí" jako problém historické poetiky. Z ruš. přel. Vladimír Svatoň. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 412-419. [2892]

BARTOSZYNSKI Kazimierz: Dva mýty současného románu. Z pol. přel. Karel Milota. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 419-427. [O tzv. krizi románu.] [2893]

SVATOŇ Vladimír: Dvě cesty historické poetiky v Rusku. (Veselovskij a Potebňa.) Roč. 36, 1988, č. 5, s. 427-436. [2894]

KUBÍNOVÁ Marie: "Zastaralost" a "starobylost" v recepci staršího literárního díla. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 437-441. [2895]

BLAHYNKA Milan: Proměny poetiky a vývoj společnosti na příkladu villonské balady v české poezii. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 442-446. [O proměnách od Jaroslava Vrchlického po současné básníky.] [2896]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Proměny vypravěče v lyrizovaném románu z počátku 20. století. (Ivův román a Stříbrný vítr.) Roč. 36, 1988, č. 5, s. 446-452. [V románech Antonína Sovy (1902) a Fráni Šrámka (1910).] [2897]

BÍLEK Petr A.: Ke vztahu zobrazované skutečnosti a výrazových prostředků české poezie 30. let. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 452-461. [Zejména u Františka Halase, Vladimíra Holana, Viléma Závady, Josefa Hory a Jaroslava Seiferta.] [2898]

JÄHNICHEN Manfred: Poznámky k Závadově poetice. (O principu intenzivní expresivnosti.) Roč. 36, 1988, č. 5, s. 462-467. [2899]

WINCZER Pavol: Vztah Halasovy poezie k avantgardě jako problém. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 467-472. [2900]

KŘIVÁNEK Vladimír: Funkce apostrofy při stylizaci lyrického subjektu. (Na materiálu Holanovy lyriky z 30. let.) Roč. 36, 1988, č. 5, s. 472-475. [2901]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Nový pohled na kronikářské dílo Václava Březana. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 476-478. [Životy posledních Rožmberků (1985), ed. Jaroslav Pánek.] [2938]

SIROVÁTKA Oldřich: Karel Dvořák pětasedmdesátiletý. Roč. 36, 1988, č. 5, s. 479-480. [K 28. 5. 1988.] [2939]