Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1988 - roč. 36, č. 4

STUDIE

ČORNEJ Petr: Zdeněk Nejedlý a česká otázka. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 289-305; něm. resumé. [O vývoji názorů do 20. let; práce vznikla původně jako referát shrnující dosavadní výsledky bádání.] [2871]

FISCHER Jan O.: Několik francouzských podnětů pro marxistickou teorii realismu. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 306-314; franc. resumé. [Ve francouzské verzi předneseno na mezinárodním kolokviu Tradice marxistické kritiky v románských zemích v listopadu 1987 v Liblicích.] [2872]

HODROVÁ Daniela: Praha jako subjekt. (Příspěvek k poetice města v českém románu.) Roč. 36, 1988, č. 4, s. 315-327; rus. resumé. [Sémiotická studie o prostoru v literatuře od konce 19. st. do 30. let 20. st.] [2873]

HOLÝ Jiří: Vančurův estetický model světa ve druhém období jeho díla. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 328-339; něm. resumé. [2874]

ROZHLEDY

VÍZDALOVÁ Ivana: Expresionismus a jeho projevy v české literatuře do konce první světové války. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 340-350. [2888]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Z korespondence Zdeňka Nejedlého a Václava Tilleho. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 351-352. [Komentář k edici 17 vzájemných dopisů z let 1915-37 (na s. 352-358); s faksimile 2 dopisů.] [2909]

NIKOLSKIJ Sergej: Z rodokmenu Josefa Švejka. Z ruš. přel. Eva Šimůnková. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 358-369. [O prototypu postavy románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23); s využitím dokumentů Vojensko-historického archivu v Praze.] [2910]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

NEZKUSIL Vladimír: Interpretace textu a střední škola. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 370-372. [Sb. Rozumět literatuře (1986), usp. Milan Zeman.] [2932]

KOLÁR Jaroslav: Nový výbor ze starých českých dramat. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 372-374. [České humanistické drama (1986), usp. Milan Kopecký.] [2933]

UHLÍŘOVÁ Marie: Kronika v minulosti a dnes. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 374-376. [Pospíšil Ivo: Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru (1986).] [2934]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Významné polské literárněvědné kompendium. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 376-379. [Literatura polska. Przewodnik encyklopediczny I, II (Varšava 1984, 1985).] [2935]

DVOŘÁK Aleš: Seminář k 110. výročí narození Zdeňka Nejedlého. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 379-380. [Poř. ÚČSL 4. 2. 1988 v Praze.] [2936]

SVOBODOVÁ Dana - JEDLIČKOVÁ Alice: Prameny moderní české kultury. Roč. 36, 1988, č. 4, s. 380-384. [Mezioborové sympozium poř. Národní galerie ve spolupráci s ÚČSL 17. - 19. 3. 1988 v rámci Smetanovských dnů v Plzni.] [2937]