Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1988 - roč. 36, č. 3

STUDIE

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Nerudova projekce národních tradic v Baladách a romancích. (Motivy biblické.) Roč. 36, 1988, č. 3, s. 193-202; rus. resumé. [(1883).] [2865]

MRAVCOVÁ Marie: František Hrubín: Romance pro křídlovku. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 203-223; rus. resumé. [(1962).] [2866]

VALOUCH František: F. X. Šalda - básník. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 224-234; něm. resumé. [2867]

VLAŠÍN Štěpán: Karel Čapek - teoretik a praktik polemiky. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 235-243; něm. resumé. [2868]

VAŠÁK Pavel: Rekonstrukce textového procesu. (Z připravované knihy Teorie a praxe textologie.) Roč. 36, 1988, č. 3, s. 244-255; franc. resumé. [Kniha vyšla pod názvem Textologie. Teorie a ediční praxe (1993).] [2869]

FILIPČIKOVOVÁ Raisa: Funkce dokumentu v současném historickém románu. Z ruš. přel. Eva Hermanová. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 256-268; rus. resumé. [V literatuře ruské, bulharské a české.] [2870]

ROZHLEDY

POSPÍŠIL Ivo: Slovenské přínosy k metodologii literární teorie. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 270-276. [Nad sborníkem Súradnice literárneho diela (Bratislava, 1986).] [2886]

MOCNÁ Dagmar: Básně Marie Majerové. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 276-283. [O mladistvých poetických pokusech z let 1901-1904.] [2887]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Kniha o neznámé oblasti středověké poezie. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 284-285. [Smích a pláč středověku (1987), výbor z latinské gnómické poezie, usp. Pavel Spunar.] [2929]

URBANEC Jiří: Bezručovská korespondence. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 285-286. [Bezručovy pozdní múzy (1987), ed. Artur Závodský a po jeho smrti Jiří Opelík.] [2930]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Sborník studií o Boženě Němcové. Roč. 36, 1988, č. 3, s. 287-288. [Božena Němcová - paní našeho času (1986), vyd. Společnost B. Němcové a Čes. literární fond.] [2931]