Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1988 - roč. 36, č. 2

STUDIE

POSPÍŠIL Ivo: Stabilita kronikového vidění světa. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 97-108; rus. resumé. [2861]

KOLÁR Jaroslav: Poznámky k edičnímu zpracování staročeských textů. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 109-118; něm. res. [Zejména o řešení gramatických problémů.] [2862]

PETRŮ Eduard: Postavení skladby Podkoní a žák v naší literatuře 14. století. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 119-125; franc. resumé. [2863]

SOCHOROVÁ Ludmila: Z české "vlastenecké" dramaturgie 17. století. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 125-140; něm. resumé. [Rozbor Komedie o turecký vojně provozované v Brandýse n. L.] [2864]

ROZHLEDY

HOŠNA Jiří: Význam výzkumů o Velké Moravě pro poznání počátků české literatury. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 142-149. [Poulík Josef - Chropovský Bohuslav a kol.: Velká Morava a počátky československé státnosti (Praha - Bratislava, 1985).] [2883]

MARKOV Dmitrij Fjodorovič: Systémová jednota socialistického realismu. (Problémy poetiky.) Z ruš. přel. Sylva Tvrdíková. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 149-161. [2884]

JEDLIČKOVÁ Alice: Čapkovy cestopisy. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 162-167. [O specifice žánru u Karla Čapka.] [2885]

DISKUSE

PYNSENT R[obert] B.: K mortologii české dekadence. (Interstatualita.) Roč. 36, 1988, č. 2, s. 168-181. [Rozbor základních principů čes. dekadentní literatury.] [2907]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

DOKOUPIL Blahoslav: K teorii a historii literárních žánrů. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 182-184. [Hvišč Jozef: Poetika literárnych žánrov (Bratislava, 1985).] [2924]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: O současné dětské literatuře. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 184-186. [Urbanová Svatava: Literatura pro děti a mládež na Ostravsku po roce 1945 (1984).] [2925]

ŠISLER Petr: Mezi českou a slovenskou literaturou. Roč. 36, 1988, č. 2, s. 186-188. [Forst Vladimír: Ľudovít Štúr (1986).] [2926]

KUDĚLKA Viktor: Nově o Bezručovi. (30. ročník Bezručovy Opavy.) Roč. 36, 1988, č. 2, s. 188-190. [Konference o poetice a kompozici Slezských písní poř. 16. - 17. 9. 1987.] [2927]

SOLDÁN Ladislav: Od kapitol k analýzám a syntézám. (Nad Václavkovou Olomoucí 1987.) Roč. 36, 1988, č. 2, s. 190-192. [Konference na téma Kapitoly z dějin české literární historiografie poř. 28. - 29. 9. 1987.] [2928]