Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1988 - roč. 36, č. 1

STUDIE

HRABÁK Josef: Karel Čapek povídkář. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 1-12; něm. resumé. [Rozbor tvorby do r. 1929.] [2858]

JANOUŠEK Pavel: Střetnutí avantgardní poetiky s dramatickou tradicí ve Vančurových hrách Učitel a žák a Nemocná dívka. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 13-21; rus. resumé. [(1927), (1928).] [2859]

POHORSKÝ Aleš: Přítomnost Paula Verlaina v české poezii. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 22-40; franc. resumé. [O inspirativním vlivu na vývoj české poezie, o aluzích a překladech.] [2860]

ROZHLEDY

HÁJEK Jiří: K otázkám periodizace a metodologického přístupu k literatuře poválečné doby. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 41-45. [2880]

BUBENÍKOVÁ Miluša: Jiří Taufer a Československé listy. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 45-48. [O čas. vydávaném 1943-45 v Moskvě a o příspěvcích J. T.] [2881]

KOLÁR Jaroslav: Dílo o českém středověku a jeho kultuře. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 49-53. [Spunar Pavel: Kultura českého středověku (1987).] [2882]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali -pč- [= Petr ČORNEJ], -et- [= Eva TAXOVÁ], -mo- [= Mojmír OTRUBA], -pp- [= Pavel PEŠTA]. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 54-70. [Informace o ukázkách hesel literárních vědců z II. dílu připravovaného slovníku a hesla Miloslav Hýsek, Jan Jakubec, Václav Jandit, Vojtěch Jirát, J. J. Jungmann, J. E. Kosina.] [2908]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

FISCHER Jan O.: K tradicím marxistické kritiky. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 71-73. [Romanistické kolokvium poř. ÚČSL a FF UK v listopadu 1987 v Praze.] [2913]

KOVÁŘOVÁ Zdena: Dějiny české literatury v pohledu bulharské bohemistiky. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 73-78. [Pavlov Ivan - Todorov Veličko: Istorija na češkata literatura Balgarija I (Sofia, 1986).] [2914]

MOLDANOVÁ Dobrava: Pražská kultura 1890-1914. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 78-82; nepodepsáno (dešifrace v obsahu čísla). [Vlček Tomáš: Praha 1900. Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890 - 1914 (1986).] [2915]

HRBATA Zdeněk: Textologie jako systém. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 82-85. [Vašák Pavel: Autor, text a společnost (1986).] [2916]

JEDLIČKOVÁ Alice: Teoretická práce o literárním překladu. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 85-86. [Pechar Jiří: Otázky literárního překladu (1986).] [2917]

FORST Vladimír: Knížka o literárních problémech. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 87-88. [Rosenbaum Karol: Literárne reflexy (Bratislava, 1986).] [2918]

HLOUŠKOVÁ Jasna: Karel Havlíček v polském kontextu. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 88-90. [Kardyni-Pelikánová Krystyna: Karel Havlíček Borovský w kregu literatury polskiej (Vratislav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1986).] [2919]

MOLDANOVÁ Dobrava: Nová datová příručka. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 90-91. [Kolektiv: Československé dějiny v datech (1986).] [2920]

URBANEC Jiří: Další martínkovská bibliografie. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 91-92. [Obenausová Světlana: Zasloužilý umělec Vojtěch Martínek (1987).] [2921]

SOLDÁN Ladislav: Přírodní tematika v literatuře. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 92-93. [Konference poř. k 80. narozeninám Jaromíra Tomečka 24. 9. 1986 v Kroměříži.] [2922]

BLAHYNKA Milan: Zemřel profesor Josef Hrabák. Roč. 36, 1988, č. 1, s. 94-96. [K 6. 8. 1987.] [2923]