Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1986 - roč. 34, č. 6

STUDIE

VÍŠKOVÁ Jarmila: Ediční zpracování textu. (Z připravované knihy Teorie a praxe textologie.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 481-499; rus. resumé. [Kniha vyšla pod názvem Textologie. Teorie a ediční praxe (1993).] [2684]

HRBATA Zdeněk: Konkrétnost i symbolika romantické pouti a poutníka v Máchově díle. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 500-511; franc. resumé. [2685]

MOCNÁ Dagmar: Nejedlého Mácha. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 511-521; rus. resumé. [O příčinách vlažného vztahu Z. N. ke K. H. M.] [2686]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Realistická idyla. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 522-537; rus. resumé. [O románu K. V. Raise Zapadlí vlastenci (1894).] [2687]

OBZORY

VALOUCH František: Poezie zákonů, vět a definic. (Poznámky k vývojové problematice poezie Jaroslava Čejky.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 538-543. [2688]

DISKUSE

HERMANOVÁ Eva: Realistická fantastika Povídek malostranských. (Neruda a Gogol.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 544-551. [O příbuzných rysech fantastiky všednosti u J. N. a v cyklu N. V. Gogola Petrohradské povídky (1835-42); upravená kapitola studie "Ruská" cesta k Janu Nerudovi.] [2703]

DOKUMENTY

ZELENKA Miloš: K Jiráskovým fejetonům v Národních listech v letech 1882-1883. (Jirásek a Neruda.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 552-558. [O příspěvcích psaných na žádost J. Nerudy; s jejich soupisem.] [2706]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Ze slovenské literární vědy. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 559-562. [Rosenbaum Karol: Na váhach času. Literárna kritika v sedemdesiatych rokoch (Bratislava, 1985); Tomčík Miloš: Poézia na križovatkách času (Bratislava, 1983).] [2748]

SOLDÁN Ladislav: Ke kořenům tvorby a osobností bratří Čapků. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 562-563. [Čapek Karel: Poměr estetiky a dějin umění - Čapek Josef: Umění přírodních národů (1985), ed. Jiří Opelík (pro Společnost bratří Čapků).] [2749]

SIROVÁTKA Oldřich: Folkloristická publikace o SNP. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 563-564. [Michálek Ján: Protifašistický odboj na Slovensku v rozprávaniach ĺudu (Bratislava, 1985), studie s výběrem ukázek.] [2750]

VLAŠÍN Štěpán: Avantgarda a socialistický realismus. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 565-566. [Bek Josef: Avantgarda. Ke genezi socialistického realismu v české hudbě (1984).] [2751]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Politik a novinář. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 566-567. [Beránková Milena: Novinář a publicista Antonín Zápotocký (1984).] [2752]

PEŠTA Pavel: Eseje o dětské literatuře. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 568-570. [Heřman Zdeněk: Říkat pravdu s úsměvem (1984).] [2753]

MRAVCOVÁ Marie: První monografie o Karlu Poláčkovi. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 570-573. [Hájková Alena: Komika jako nástroj kritiky maloměšťáctví v díle Karla Poláčka (1985).] [2754]

VLADYKOVÁ Věra: Bibliografie české slavistiky. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 574-576. [Česká literární věda. Slavistika, roč. 1971, 1972 (1978, 1980), zprac. Alena Vachoušková a Helena Sofrová.] [2755]