Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1986 - roč. 34, č. 5

STUDIE

Z PORADY LITERÁRNĚVĚDNÝCH PRACOVIŠŤ. Splnit včas a na vysoké ideově odborné úrovni své tvůrčí úkoly! (Referáty ze setkání pořádaného 15. 4. 1986 v Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV):

HRZALOVÁ Hana: Perspektivy a úkoly české literární vědy. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 385-389. [Po XVII. sjezdu KSČ; úvodní projev.] [2674]

MOLDANOVÁ Dobrava: Zpráva o diskusi. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 389-391; podepsáno -dm-. [Referát o setkání.] [2675]

WOLLMAN Slavomír: Literární slavistika a bohemistika. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 392-393. [2676]

VAŠÁK Pavel: Integrace a literární věda. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 394-396. [O mezioborovém přístupu, mj. o potřebě technických databází.] [2677]

TOMČÍK Miloš: Kvalitatívne aspekty literárnej vedy vo svetle zjazdových rokovaní. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 396-403. [2678]

***

ZEMAN Milan: György Lukács v procesu formování české marxistické uměnovědy. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 404-407; něm. resumé. [O jeho vlivu ve 30. letech, zejména na Bedřicha Václavka.] [2679]

PRAŽÁK Emil: Dalimil a Jetřich Berúnský. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 408-413; něm. resumé. [O textových shodách; se srovnávacími citacemi.] [2680]

SKALIČKA Jiří: Karel Havlíček - kritik s předstihem. (K 130. výročí úmrtí.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 414-419; něm. resumé. [O satiře v literárněkritických pracích K. H.; k 29. 7. 1986.] [2681]

MOLDANOVÁ Dobrava: Obraz ženského osudu a jeho proměny v tvorbě spisovatelek na přelomu století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 420-431; něm. resumé. [2682]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Svědectví o boji. (Česká próza s tematikou antifašismu.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 432-444; rus. resumé. [Přehledová stať o letech 1945 - 1985.] [2683]

ROZHLEDY

VLAŠÍN Štěpán: Spisovatelské slovníky a dějiny literatury. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 446-450. [Přehled slovníků čes. spisovatelů od r. 1945 a o možné eliminaci hesel autorů v příštích dějinách čes. literatury.] [2700]

VORÁČEK Jaroslav: Poznámky k současné literární historii. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 451-455. [O poměru současných literárněhistorických prací, pramenných studií a slovníkových příruček, mj. v oblasti literatury pro děti a mládež.] [2701]

HOŠNA Jiří: Zlatá legenda. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 455-459. [Úvaha nad edicí legendy Jakuba de Voragine Legenda aurea (1984), ed. Anežka Vidmanová.] [2702]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Slovanský strukturalismus. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 460-462. [Bojtár Endre: Slavic Structuralism (Budapešť, 1985), studie je zaměřena na rozbor díla Jana Mukařovského a Romana Ingardena.] [2740]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Příspěvek k poznání kulturní situace v Čechách 12. století. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 462-464. [Merhautová Anežka - Třeštík Dušan: Ideové proudy v českém umění 12. století (1985).] [2741]

MACEK Emanuel: Bibliografie literatury v Rovnosti. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 464-470. [Sto let literatury v Rovnosti (1985), kritické připomínky.] [2742]

PYTLÍK Radko: Příspěvky ke kischovskému výročí. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 470-471. [E. E. Kisch novinář a bojovník (obrazová publikace, 1985), usp. Gabriela Žemličková a Jiří Tomáš; Kozlová Danica - Tomáš J.: Egon Ervín Kisch (monografie, 1985).] [2743]

VLAŠÍN Štěpán: Malá neumannovská monografie. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 471-473. [Macháček Miroslav: Stanislav K. Neumann (1985).] [2744]

KUDĚLKA Viktor: Stopami románu. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 473-475. [Bernštejnová I. A.: Český román 20. století a cesty realismu v evropských literaturách (čes. 1985).] [2745]

HRONOVÁ Nina: Další příspěvek k popularizaci současné české literatury na Ukrajině. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 476-478. [Současní čeští spisovatelé (Kyjev, 1985).] [2746]

KOLÁR Jaroslav: Rejstříkový průvodce Knihopisem. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 478-480. [Voit Petr: Příspěvky ke Knihopisu, sv. 1-3 (1985).] [2747]