Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

1986 - roč. 34, č. 4

STUDIE

ROSENBAUM Karol: I. kongres slovenských spisovateĺov a česká literatúra. (K 50. výročiu.) Roč. 34, 1986, č. 4, s. 289-306; rus. resumé. [Materiálová studie o kongresu pořádaném 30. 5. - 1. 6. 1936 v Trenčianských Teplicích; s citáty z korespondence aj. materiálů.] [2669]

MALEVIČ Oleg Michajlovič: "Literární snění" F. X. Šaldy a V. G. Bělinského. (K národní osobitosti české prózy.) Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 307-323; rus. resumé. [Navazuje na studii O národní osobitosti české prózy v Lit. měsíčníku (1986).] [2670]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: K otázkám literární historie na počátku 20. století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 34, 1986, č. 4, s. 324-338; franc. resumé. [2671]

KOLÁR Jaroslav: Julius Feifalik - kapitola z dějin české literární historie. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 339-347; něm. resumé. [2672]

NIKOLSKIJ Sergej Vasiljevič: Poetika hry v dílech Jaroslava Haška. Z ruš. přel. Daniela Hodrová. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 348-363; rus. resumé. [O formách smíchové hry.] [2673]

ROZHLEDY

HRABÁK Josef: Nad pátým svazkem dějin slovenské literatury. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 365-368. [Kolektiv vedený Karolem Rosenbaumem: Dejiny slovenskej literatúry V. Literatúra v rokoch 1918-1945 (Bratislava, 1984).] [2697]

MOURKOVÁ Jarmila: Na okraj edice Portréty spisovatelů. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 369-376. [Úvaha nad profilem edice nakl. Čs. spisovatel.] [2698]

TAXOVÁ Eva: Slovníková příručka literatury pro děti a mládež. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 376-378. [Chaloupka Otakar a kolektiv: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež (1985).] [2699]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Ke zrodu literatury 20. století. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 379-381. [Buriánek František: Z literárněvědných studií (1985).] [2737]

VORÁČEK Jaroslav: Aktuální příspěvek k současné české literatuře. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 381-383. [Slovník české literatury 1970-1981 (1985), red. Vladimír Forst.] [2738]

KOLÁR Jaroslav: O Janu Máchalovi bibliograficky. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 383-384. [Urban Zdeněk: Bibliografie díla Jana Máchala (1983).] [2739]