Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1986 - roč. 34, č. 4

STUDIE

ROSENBAUM Karol: I. kongres slovenských spisovateĺov a česká literatúra. (K 50. výročiu.) Roč. 34, 1986, č. 4, s. 289-306; rus. resumé. [Materiálová studie o kongresu pořádaném 30. 5. - 1. 6. 1936 v Trenčianských Teplicích; s citáty z korespondence aj. materiálů.] [2669]

MALEVIČ Oleg Michajlovič: "Literární snění" F. X. Šaldy a V. G. Bělinského. (K národní osobitosti české prózy.) Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 307-323; rus. resumé. [Navazuje na studii O národní osobitosti české prózy v Lit. měsíčníku (1986).] [2670]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: K otázkám literární historie na počátku 20. století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 34, 1986, č. 4, s. 324-338; franc. resumé. [2671]

KOLÁR Jaroslav: Julius Feifalik - kapitola z dějin české literární historie. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 339-347; něm. resumé. [2672]

NIKOLSKIJ Sergej Vasiljevič: Poetika hry v dílech Jaroslava Haška. Z ruš. přel. Daniela Hodrová. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 348-363; rus. resumé. [O formách smíchové hry.] [2673]

ROZHLEDY

HRABÁK Josef: Nad pátým svazkem dějin slovenské literatury. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 365-368. [Kolektiv vedený Karolem Rosenbaumem: Dejiny slovenskej literatúry V. Literatúra v rokoch 1918-1945 (Bratislava, 1984).] [2697]

MOURKOVÁ Jarmila: Na okraj edice Portréty spisovatelů. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 369-376. [Úvaha nad profilem edice nakl. Čs. spisovatel.] [2698]

TAXOVÁ Eva: Slovníková příručka literatury pro děti a mládež. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 376-378. [Chaloupka Otakar a kolektiv: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež (1985).] [2699]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Ke zrodu literatury 20. století. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 379-381. [Buriánek František: Z literárněvědných studií (1985).] [2737]

VORÁČEK Jaroslav: Aktuální příspěvek k současné české literatuře. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 381-383. [Slovník české literatury 1970-1981 (1985), red. Vladimír Forst.] [2738]

KOLÁR Jaroslav: O Janu Máchalovi bibliograficky. Roč. 34, 1986, č. 4, s. 383-384. [Urban Zdeněk: Bibliografie díla Jana Máchala (1983).] [2739]