Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1986 - roč. 34, č. 3

STUDIE

ČORNEJ Petr: K Máchovu pojetí českých dějin. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 193-207; něm. resumé. [2665]

SVADBOVÁ Blanka: Praha a Litomyšl v rané tvorbě Terezy Novákové. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 208-225; rus. resumé. [2666]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Otázka životního prostředí v pokvětnové beletrii. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 226-233; angl. resumé. [Zejména v tvorbě Jaromíra Tomečka, Marie Kubátové a Petra Pavlíka.] [2667]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Ladislav Fuks a literární mystifikace. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 234-243; rus. resumé. [2668]

ROZHLEDY

DVOŘÁK Jaromír: Bilance Roku Jana Nerudy. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 245-252. [Přehled publikací o J. N. za rok 1984.] [2694]

SOCHOROVÁ Ludmila: K původu lidové masopustní frašky zvané Salička. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 253-258. [2695]

BASTLOVÁ Zdeňka: Podoby románu Nejkrásnější svět. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 258-263. [Srovnání čas. (1912-13) a kniž. (1923) verze románu Marie Majerové.] [2696]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PAVLŮ Marie: 40 mírových let katedry romanistiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 264-265. [Konference poř. v říjnu 1985.] [2724]

DOKOUPIL Blahoslav: V Opavě o regionalismu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 265-267. [Konference na téma Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji a aktuální problémy regionalismu poř. 18. - 19. 9. 1985 v rámci Bezručovy Opavy.] [2725]

PEŘINA Josef: Jihočeská literatura a divadlo. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 268-269. [Cífka Stanislav a kolektiv: Literatura a divadlo (1984).] [2726]

POHORSKÝ Miloš: Regionální příspěvek k životopisu bratří Čapků. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 269-270. [Kábrt Jan: Krakonošova zahrada bratří Čapků (1985), o otci MUDr. Antonínu Čapkovi.] [2727]

MOLDANOVÁ Dobrava: Knížka o Milce. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 270-272. [Hejnová Marie: Knížka o Milce. Život Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové (1985).] [2728]

VLAŠÍN Štěpán: O Jilemnickém za okupace. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 272-273. [Gloser Jaroslav: Čtyři pohnuté roky (1984), o pobytu na Litomyšlsku.] [2729]

PYTLÍK Radko: Nejen o humoru. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 273-275. [Stejnojmen. soubor studií Aleny Hájkové (1984).] [2730]

KUDĚLKA Viktor: Stopami století divadla. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 275-277. [Sb. Thalia Brunensis Centenaria (1984), red. Zdeněk Srna (1984).] [2731]

KUDRNÁČ Jiří: Monografie o poetice literatury pro děti a mládež. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 277-280. [Nezkusil Vladimír: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (1983).] [2732]

MOURKOVÁ Jarmila: Z protifašistického kulturního zápasu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 280-283. [Hyršlová Květuše: Česká inteligence a protifašistická fronta (1985).] [2733]

ZACH Aleš: Bibliografie Jaroslava Kratochvíla. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 283-284. [Vladyková Věra: Jaroslav Kratochvíl (1984).] [2734]

SOCHOROVÁ Ludmila: O literárním folklorismu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 284-287. [Sirovátka Oldřich: Současná česká literatura a folklor (1985).] [2735]

SVADBOVÁ Blanka: Prolog máchovských oslav. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 287-288. [Seminář poř. k 150. výročí vydání Máje 23. 4. 1986 v Klubu čes. spisovatelů.] [2736]