Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1985 - roč. 33, č. 6

STUDIE

KUDĚLKA Viktor: Nástup nového dramatu. (Česká dramatika od května 1945 do února 1948.) Roč. 33, 1985, č. 6, s. 481-492; něm. resumé. [2595]

VALOUCH František: Sýsův vleklý spor s časem. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 493-504; něm. resumé. [O vývoji básnické tvorby Karla Sýse.] [2596]

HODROVÁ Daniela: Román jako tvořená skutečnost v české literatuře 20. a 30. let. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 505-521; rus. resumé. [O hlavních rysech zliterárnění v dílech Marie Majerové Přehrada (1932), Vladislava Vančury Rozmarné léto (1926) a Markéta Lazarová (1931) a Jaromíra Johna Moudrý Engelbert (1940).] [2597]

KONFERENCE KE 40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. (Referát a diskusní příspěvky z mezinárodní konference pořádané 23. - 24. 4. 1985 Svazem čes. spisovatelů a Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV v Praze):

MOLDANOVÁ Dobrava: Konference spisovatelů ke 40. výročí osvobození. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 522-530; podepsáno -dm-. [Referát o konferenci.] [2611]

ŠERLAIMOVOVÁ Světlana: K problému tradice a novátorství v české poezii po roce 1945. Z ruš. přel. Miluša Bubeníková. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 531-538. [Zejména o tvorbě Vítězslava Nezvala a Viléma Závady.] [2612]

CHMEL Rudolf: Nová kvalita československého literárneho kontextu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 539-542. [2613]

DOKUMENTY

VESELÁ Gabriela: K protifašistickému vystoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 543-556. [Materiálová studie.] [2619]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

GLOSÍKOVÁ Viera: Nemecká antifašistická literatúra v Československu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 557-559. [Veselý Jiří a kolektiv: Azyl v Československu 1933 - 1938 (1984).] [2647]

VLAŠÍN Štěpán: K meziválečné marxistické estetice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 559-561. [Umenie, revolúcia, spoločnosť (Bratislava, 1984), výbor ze statí, manifestů a polemik usp. Stanislav Šmatlák.] [2648]

TAXOVÁ Eva: Kritik meziválečné literatury. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 561-563. [Götz František: Literatura mezi dvěma válkami (1984), usp. Milada Chlíbcová.] [2649]

MÉSZÁROS Jan: Bohemia et Hungaria. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 563-565. [O bloku ukázek z díla čes. spisovatelů a studií maďarských bohemistů v 7. čísle čas. Tiszatáj (1983).] [2650]

VIKTORA Viktor: Proměny chodské tradice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 565-566. [Maur Eduard: Chodové (1981).] [2651]

POSPÍŠILOVÁ Jana: Významná antologie lidového vyprávění ve Slezsku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 566-567. [Pohádky, povídky a humorky ze Slezska (1984), usp. Antonín Satke.] [2652]

UHLÍŘOVÁ Marie: K specifičnosti románové kroniky. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 568-569. [Pospíšil Ivo: Ruská románová kronika (1983).] [2653]

ČORNEJ Petr - MOCNÁ Dagmar: Průmysl a technika na plzeňském sympoziu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 569-573. [5. sympozium poř. 14. - 16. 3. 1985 v rámci Smetanovských dnů; předneseny byly též referáty o vztahu literatury k technice v 19. a 20. st.] [2654]

MOCNÁ Dagmar: Vítězslav Nezval aktuální. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 573-575. [Konference poř. 20. 5. 1985 v Brně.] [2655]

KUSÁKOVÁ Lenka: Deset let českolipského sborníku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 575-576. [Českolipsko literární, sv. 6 (1984).] [2656]