Previous Next
Král se špatnou pověstí LUKÁŠ M. VYTLAČIL Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV. V úterý 17. září 2019 se v konferenčních...
Workshop českých a polských literárních bibliografů GABRIELA ROMANOVÁ — VOJTĚCH MALÍNEK Digitální technologie nabízejí čím dál dokonalejší nástroje pro práci s texty a...
Za Petrem Holmanem (17. 4. 1951 — 4. 8. 2019) MARTIN MACHOVEC Po krátké a těžké nemoci ve věku osmašedesáti let zemřel v pražské nemocnici v Motole významný český...

1985 - roč. 33, č. 6

STUDIE

KUDĚLKA Viktor: Nástup nového dramatu. (Česká dramatika od května 1945 do února 1948.) Roč. 33, 1985, č. 6, s. 481-492; něm. resumé. [2595]

VALOUCH František: Sýsův vleklý spor s časem. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 493-504; něm. resumé. [O vývoji básnické tvorby Karla Sýse.] [2596]

HODROVÁ Daniela: Román jako tvořená skutečnost v české literatuře 20. a 30. let. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 505-521; rus. resumé. [O hlavních rysech zliterárnění v dílech Marie Majerové Přehrada (1932), Vladislava Vančury Rozmarné léto (1926) a Markéta Lazarová (1931) a Jaromíra Johna Moudrý Engelbert (1940).] [2597]

KONFERENCE KE 40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. (Referát a diskusní příspěvky z mezinárodní konference pořádané 23. - 24. 4. 1985 Svazem čes. spisovatelů a Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV v Praze):

MOLDANOVÁ Dobrava: Konference spisovatelů ke 40. výročí osvobození. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 522-530; podepsáno -dm-. [Referát o konferenci.] [2611]

ŠERLAIMOVOVÁ Světlana: K problému tradice a novátorství v české poezii po roce 1945. Z ruš. přel. Miluša Bubeníková. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 531-538. [Zejména o tvorbě Vítězslava Nezvala a Viléma Závady.] [2612]

CHMEL Rudolf: Nová kvalita československého literárneho kontextu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 539-542. [2613]

DOKUMENTY

VESELÁ Gabriela: K protifašistickému vystoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 543-556. [Materiálová studie.] [2619]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

GLOSÍKOVÁ Viera: Nemecká antifašistická literatúra v Československu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 557-559. [Veselý Jiří a kolektiv: Azyl v Československu 1933 - 1938 (1984).] [2647]

VLAŠÍN Štěpán: K meziválečné marxistické estetice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 559-561. [Umenie, revolúcia, spoločnosť (Bratislava, 1984), výbor ze statí, manifestů a polemik usp. Stanislav Šmatlák.] [2648]

TAXOVÁ Eva: Kritik meziválečné literatury. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 561-563. [Götz František: Literatura mezi dvěma válkami (1984), usp. Milada Chlíbcová.] [2649]

MÉSZÁROS Jan: Bohemia et Hungaria. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 563-565. [O bloku ukázek z díla čes. spisovatelů a studií maďarských bohemistů v 7. čísle čas. Tiszatáj (1983).] [2650]

VIKTORA Viktor: Proměny chodské tradice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 565-566. [Maur Eduard: Chodové (1981).] [2651]

POSPÍŠILOVÁ Jana: Významná antologie lidového vyprávění ve Slezsku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 566-567. [Pohádky, povídky a humorky ze Slezska (1984), usp. Antonín Satke.] [2652]

UHLÍŘOVÁ Marie: K specifičnosti románové kroniky. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 568-569. [Pospíšil Ivo: Ruská románová kronika (1983).] [2653]

ČORNEJ Petr - MOCNÁ Dagmar: Průmysl a technika na plzeňském sympoziu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 569-573. [5. sympozium poř. 14. - 16. 3. 1985 v rámci Smetanovských dnů; předneseny byly též referáty o vztahu literatury k technice v 19. a 20. st.] [2654]

MOCNÁ Dagmar: Vítězslav Nezval aktuální. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 573-575. [Konference poř. 20. 5. 1985 v Brně.] [2655]

KUSÁKOVÁ Lenka: Deset let českolipského sborníku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 575-576. [Českolipsko literární, sv. 6 (1984).] [2656]