Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1985 - roč. 33, č. 4

STUDIE

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Baladické prózy z přelomu času. (Nad tvorbou Vladimíra Körnera a Věry Sládkové.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 289-297; rus. resumé. [2586]

PYTLÍK Radko: E. E. Kisch v pražské kultuře a literatuře na počátku století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 297-313; něm. resumé. [2587]

GLOSÍKOVÁ Viera: E. E. Kisch - bojovník proti fašizmu. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 314-325; něm. resumé. [2588]

RZOUNEK Vítězslav: Autor a doba. (Na okraj Otčenáškova románu Když v ráji pršelo.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 325-341; rus. resumé. [(1972).] [2589]

HORÁLEK Karel: K slovenským pohádkám Boženy Němcové. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 342-354; rus. resumé. [2590]

ROZHLEDY

KOLÁR Jarslav: Nad překladem staročeské legendy o svaté Kateřině. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 356-359. [Rozbor novočeského překladu Jiřího Pelána (1983); s otištěním ukázek.] [2606]

KUSÁKOVÁ Lenka: Raně obrozenská edice spisu Jana Hasištejnského z Lobkovic. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 359-361. [O Josefu Javůrkovi jako pravděpodobném překladateli a editorovi spisu Zpráva o naučení synu Jaroslavovi ... (1504) pod názvem Pravdivý český Mentor ... (1796).] [2607]

BARBORICÁ Corneliu: Z dejín rumunskej bohemistiky a slovakistiky. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 361-365. [Přehled od r. 1891.] [2608]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HODROVÁ Daniela: Smích jako světový názor a podívaná. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 366-368. [Lichačov D. S. - Pančenko A. M.: Smích staré Rusi (1984), přel. a ed. Jaroslav Kolár.] [2635]

PETRŮ Eduard: Německá antologie z díla J. A. Komenského. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 368-369. [Das Labyrinth der Welt und andere Schriften, 2. přeprac. vyd. (Lipsko, 1984), usp. Ilse Seehase.] [2636]

SIROVÁTKA Oldřich: Německé vydání českých pohádek. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 370-371. [Tschechische Volksmärchen (Berlín, 1984), ant. usp. Jaromír Jech.] [2637]

KUDRNÁČ Jiří: Srovnávací monografie o básnické povídce. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 371-375. [Kšicová Danuše: Poéma za romantismu a novoromantismu. Rusko-české paralely (1983).] [2638]

SOLDÁN Ladislav: Vyznání básníka i člověka. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 376-377. [Machar J. S.: Konfese literáta, 5. vyd. (1984), ed. Bohumil Svozil.] [2639]

MÁCHOVÁ Petra: Studia Bohemica III. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 378. [Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky [v Olomouci] (1984).] [2640]

MOLDANOVÁ Dobrava: Příspěvek k šaldovské topografii. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 379. [Stejnojmen. stať Emanuela Macka o bydlištích F. X. Š. ve sb. Muzeum a současnost, roč. 5 (1982).] [2641]

SVADBOVÁ Blanka: Plzeňské sympozium počtvrté. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 379-382. [Na téma Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba B. Smetany) poř. 8. - 10. 3. 1984 v rámci Smetanovského festivalu.] [2642]

GLOSÍKOVÁ Viera: Egon Erwin Kisch v centre pozornosti. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 382. [Mezinárodní sympozium poř. 18. - 19. 2. 1985 k 100. výročí narození.] [2643]

KOLÁR Jaroslav: Životní jubileum Milana Kopeckého. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 383-384. [K 60. narozeninám 14. 5. 1985.] [2644]