Previous Next
Král se špatnou pověstí LUKÁŠ M. VYTLAČIL Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV. V úterý 17. září 2019 se v konferenčních...
Workshop českých a polských literárních bibliografů GABRIELA ROMANOVÁ — VOJTĚCH MALÍNEK Digitální technologie nabízejí čím dál dokonalejší nástroje pro práci s texty a...
Za Petrem Holmanem (17. 4. 1951 — 4. 8. 2019) MARTIN MACHOVEC Po krátké a těžké nemoci ve věku osmašedesáti let zemřel v pražské nemocnici v Motole významný český...

1985 - roč. 33, č. 4

STUDIE

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Baladické prózy z přelomu času. (Nad tvorbou Vladimíra Körnera a Věry Sládkové.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 289-297; rus. resumé. [2586]

PYTLÍK Radko: E. E. Kisch v pražské kultuře a literatuře na počátku století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 297-313; něm. resumé. [2587]

GLOSÍKOVÁ Viera: E. E. Kisch - bojovník proti fašizmu. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 314-325; něm. resumé. [2588]

RZOUNEK Vítězslav: Autor a doba. (Na okraj Otčenáškova románu Když v ráji pršelo.) Roč. 33, 1985, č. 4, s. 325-341; rus. resumé. [(1972).] [2589]

HORÁLEK Karel: K slovenským pohádkám Boženy Němcové. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 342-354; rus. resumé. [2590]

ROZHLEDY

KOLÁR Jarslav: Nad překladem staročeské legendy o svaté Kateřině. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 356-359. [Rozbor novočeského překladu Jiřího Pelána (1983); s otištěním ukázek.] [2606]

KUSÁKOVÁ Lenka: Raně obrozenská edice spisu Jana Hasištejnského z Lobkovic. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 359-361. [O Josefu Javůrkovi jako pravděpodobném překladateli a editorovi spisu Zpráva o naučení synu Jaroslavovi ... (1504) pod názvem Pravdivý český Mentor ... (1796).] [2607]

BARBORICÁ Corneliu: Z dejín rumunskej bohemistiky a slovakistiky. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 361-365. [Přehled od r. 1891.] [2608]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HODROVÁ Daniela: Smích jako světový názor a podívaná. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 366-368. [Lichačov D. S. - Pančenko A. M.: Smích staré Rusi (1984), přel. a ed. Jaroslav Kolár.] [2635]

PETRŮ Eduard: Německá antologie z díla J. A. Komenského. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 368-369. [Das Labyrinth der Welt und andere Schriften, 2. přeprac. vyd. (Lipsko, 1984), usp. Ilse Seehase.] [2636]

SIROVÁTKA Oldřich: Německé vydání českých pohádek. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 370-371. [Tschechische Volksmärchen (Berlín, 1984), ant. usp. Jaromír Jech.] [2637]

KUDRNÁČ Jiří: Srovnávací monografie o básnické povídce. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 371-375. [Kšicová Danuše: Poéma za romantismu a novoromantismu. Rusko-české paralely (1983).] [2638]

SOLDÁN Ladislav: Vyznání básníka i člověka. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 376-377. [Machar J. S.: Konfese literáta, 5. vyd. (1984), ed. Bohumil Svozil.] [2639]

MÁCHOVÁ Petra: Studia Bohemica III. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 378. [Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky [v Olomouci] (1984).] [2640]

MOLDANOVÁ Dobrava: Příspěvek k šaldovské topografii. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 379. [Stejnojmen. stať Emanuela Macka o bydlištích F. X. Š. ve sb. Muzeum a současnost, roč. 5 (1982).] [2641]

SVADBOVÁ Blanka: Plzeňské sympozium počtvrté. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 379-382. [Na téma Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba B. Smetany) poř. 8. - 10. 3. 1984 v rámci Smetanovského festivalu.] [2642]

GLOSÍKOVÁ Viera: Egon Erwin Kisch v centre pozornosti. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 382. [Mezinárodní sympozium poř. 18. - 19. 2. 1985 k 100. výročí narození.] [2643]

KOLÁR Jaroslav: Životní jubileum Milana Kopeckého. Roč. 33, 1985, č. 4, s. 383-384. [K 60. narozeninám 14. 5. 1985.] [2644]