Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1985 - roč. 33, č. 3

STUDIE

PYTLÍK Radko: Cesty socialistického románu. (K 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 193-204; rus. resumé. [K 17. 1. 1985.] [2581]

MOCNÁ Dagmar: Recepce Anny proletářky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 205-217; rus. resumé. [O kritickém ohlasu tří verzí románu Ivana Olbrachta.] [2582]

KŘIVÁNEK Vladimír: Nerudovo prozaické východisko a povídková tvorba Karla Matěje Čapka Choda. (K souvislostem vývoje české realistické a naturalistické povídky. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 218-222; angl. resumé. [2583]

MOLDANOVÁ Dobrava: K. M. Čapek Chod ve vývoji české prózy. (Mezi naturalismem a expresionismem. Pokus o historický výklad prozaického díla K. M. Čapka Choda. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 223-233; angl. resumé. [2584]

JANOUŠEK Pavel: Drama jako literární fakt. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 235-250; rus. resumé. [Analýza vztahu dramatu k literatuře a k divadlu.] [2585]

ROZHLEDY

FIALA Jiří: Václav Jaromír Picek a literární historie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 251-257. [Přehled; zejména o výboru z jeho tvorby nalezeném v pozůstalosti Bedřicha Václavka.] [2605]

DOKUMENTY

MAREK Pavel: Prostějov v ideovém vývoji Jiřího Wolkra. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 258-262. [2614]

MOLDANOVÁ Dobrava: Třicet let Literárněvědné společnosti při ČSAV - padesáté výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263; podepsáno -dm-. [Základní fakta.] [2615]

KARASOVÁ Anna: K 50. výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263-268. [Vzpomínky s přehledem osobností a činnosti.] [2616]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETRŮ Eduard: Antologie české středověké prózy. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 269-270. [Próza českého středověku (1983), usp. Jaroslav Kolár a Milada Nedvědová.] [2627]

MACEK Emanuel: Nová barákovská monografie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 270-274. [Kritické poznámky k Žáček Václav: Josef Barák (1983).] [2628]

KUDĚLKA Viktor: Nad 4. svazkem Dějin českého divadla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 275-278. [Podtitul: Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace (1983), red. Adolf Scherl.] [2629]

HRONOVÁ Nina: Člověk v románovém čase a prostoru. (Ohlas českého románu 70. let na Ukrajině.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 278-281. [Ševčuk V. I.: Novitnyj česskyj roman [Současný český román] (Kyjev, 1983).] [2630]

KŘIVÁNEK Vladimír: Zajímavý sborník bulharské literárněvědné bohemistiky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 281-284. [Pavlov Ivan (za spolupráce Veličko Todorova): Balgaro-češki literaturni paraleli (Sofia, 1983).] [2631]

HODROVÁ Daniela: Mýtus a nová mytologie románu. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 284-286. [Meletinskij J. M.: Srednovekovyj roman (Moskva, 1983).] [2632]

MOLDANOVÁ Dobrava: Čapek Chod v Londýně. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 286-287. [Sympozium poř. 17. - 20. 9. 1984.] [2633]

MOCNÁ Dagmar: Seminář k 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 287-288. [Poř. 17. 1. 1985 v Praze.] [2634]