Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1985 - roč. 33, č. 3

STUDIE

PYTLÍK Radko: Cesty socialistického románu. (K 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 193-204; rus. resumé. [K 17. 1. 1985.] [2581]

MOCNÁ Dagmar: Recepce Anny proletářky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 205-217; rus. resumé. [O kritickém ohlasu tří verzí románu Ivana Olbrachta.] [2582]

KŘIVÁNEK Vladimír: Nerudovo prozaické východisko a povídková tvorba Karla Matěje Čapka Choda. (K souvislostem vývoje české realistické a naturalistické povídky. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 218-222; angl. resumé. [2583]

MOLDANOVÁ Dobrava: K. M. Čapek Chod ve vývoji české prózy. (Mezi naturalismem a expresionismem. Pokus o historický výklad prozaického díla K. M. Čapka Choda. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 223-233; angl. resumé. [2584]

JANOUŠEK Pavel: Drama jako literární fakt. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 235-250; rus. resumé. [Analýza vztahu dramatu k literatuře a k divadlu.] [2585]

ROZHLEDY

FIALA Jiří: Václav Jaromír Picek a literární historie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 251-257. [Přehled; zejména o výboru z jeho tvorby nalezeném v pozůstalosti Bedřicha Václavka.] [2605]

DOKUMENTY

MAREK Pavel: Prostějov v ideovém vývoji Jiřího Wolkra. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 258-262. [2614]

MOLDANOVÁ Dobrava: Třicet let Literárněvědné společnosti při ČSAV - padesáté výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263; podepsáno -dm-. [Základní fakta.] [2615]

KARASOVÁ Anna: K 50. výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263-268. [Vzpomínky s přehledem osobností a činnosti.] [2616]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETRŮ Eduard: Antologie české středověké prózy. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 269-270. [Próza českého středověku (1983), usp. Jaroslav Kolár a Milada Nedvědová.] [2627]

MACEK Emanuel: Nová barákovská monografie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 270-274. [Kritické poznámky k Žáček Václav: Josef Barák (1983).] [2628]

KUDĚLKA Viktor: Nad 4. svazkem Dějin českého divadla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 275-278. [Podtitul: Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace (1983), red. Adolf Scherl.] [2629]

HRONOVÁ Nina: Člověk v románovém čase a prostoru. (Ohlas českého románu 70. let na Ukrajině.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 278-281. [Ševčuk V. I.: Novitnyj česskyj roman [Současný český román] (Kyjev, 1983).] [2630]

KŘIVÁNEK Vladimír: Zajímavý sborník bulharské literárněvědné bohemistiky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 281-284. [Pavlov Ivan (za spolupráce Veličko Todorova): Balgaro-češki literaturni paraleli (Sofia, 1983).] [2631]

HODROVÁ Daniela: Mýtus a nová mytologie románu. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 284-286. [Meletinskij J. M.: Srednovekovyj roman (Moskva, 1983).] [2632]

MOLDANOVÁ Dobrava: Čapek Chod v Londýně. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 286-287. [Sympozium poř. 17. - 20. 9. 1984.] [2633]

MOCNÁ Dagmar: Seminář k 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 287-288. [Poř. 17. 1. 1985 v Praze.] [2634]