Previous Next
Král se špatnou pověstí LUKÁŠ M. VYTLAČIL Utváření obrazu a pověsti českého a římského krále Václava IV. V úterý 17. září 2019 se v konferenčních...
Workshop českých a polských literárních bibliografů GABRIELA ROMANOVÁ — VOJTĚCH MALÍNEK Digitální technologie nabízejí čím dál dokonalejší nástroje pro práci s texty a...
Za Petrem Holmanem (17. 4. 1951 — 4. 8. 2019) MARTIN MACHOVEC Po krátké a těžké nemoci ve věku osmašedesáti let zemřel v pražské nemocnici v Motole významný český...

1985 - roč. 33, č. 3

STUDIE

PYTLÍK Radko: Cesty socialistického románu. (K 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 193-204; rus. resumé. [K 17. 1. 1985.] [2581]

MOCNÁ Dagmar: Recepce Anny proletářky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 205-217; rus. resumé. [O kritickém ohlasu tří verzí románu Ivana Olbrachta.] [2582]

KŘIVÁNEK Vladimír: Nerudovo prozaické východisko a povídková tvorba Karla Matěje Čapka Choda. (K souvislostem vývoje české realistické a naturalistické povídky. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 218-222; angl. resumé. [2583]

MOLDANOVÁ Dobrava: K. M. Čapek Chod ve vývoji české prózy. (Mezi naturalismem a expresionismem. Pokus o historický výklad prozaického díla K. M. Čapka Choda. - Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 223-233; angl. resumé. [2584]

JANOUŠEK Pavel: Drama jako literární fakt. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 235-250; rus. resumé. [Analýza vztahu dramatu k literatuře a k divadlu.] [2585]

ROZHLEDY

FIALA Jiří: Václav Jaromír Picek a literární historie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 251-257. [Přehled; zejména o výboru z jeho tvorby nalezeném v pozůstalosti Bedřicha Václavka.] [2605]

DOKUMENTY

MAREK Pavel: Prostějov v ideovém vývoji Jiřího Wolkra. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 258-262. [2614]

MOLDANOVÁ Dobrava: Třicet let Literárněvědné společnosti při ČSAV - padesáté výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263; podepsáno -dm-. [Základní fakta.] [2615]

KARASOVÁ Anna: K 50. výročí založení Literárněhistorické společnosti. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 263-268. [Vzpomínky s přehledem osobností a činnosti.] [2616]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETRŮ Eduard: Antologie české středověké prózy. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 269-270. [Próza českého středověku (1983), usp. Jaroslav Kolár a Milada Nedvědová.] [2627]

MACEK Emanuel: Nová barákovská monografie. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 270-274. [Kritické poznámky k Žáček Václav: Josef Barák (1983).] [2628]

KUDĚLKA Viktor: Nad 4. svazkem Dějin českého divadla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 275-278. [Podtitul: Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace (1983), red. Adolf Scherl.] [2629]

HRONOVÁ Nina: Člověk v románovém čase a prostoru. (Ohlas českého románu 70. let na Ukrajině.) Roč. 33, 1985, č. 3, s. 278-281. [Ševčuk V. I.: Novitnyj česskyj roman [Současný český román] (Kyjev, 1983).] [2630]

KŘIVÁNEK Vladimír: Zajímavý sborník bulharské literárněvědné bohemistiky. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 281-284. [Pavlov Ivan (za spolupráce Veličko Todorova): Balgaro-češki literaturni paraleli (Sofia, 1983).] [2631]

HODROVÁ Daniela: Mýtus a nová mytologie románu. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 284-286. [Meletinskij J. M.: Srednovekovyj roman (Moskva, 1983).] [2632]

MOLDANOVÁ Dobrava: Čapek Chod v Londýně. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 286-287. [Sympozium poř. 17. - 20. 9. 1984.] [2633]

MOCNÁ Dagmar: Seminář k 100. výročí narození Jaroslava Kratochvíla. Roč. 33, 1985, č. 3, s. 287-288. [Poř. 17. 1. 1985 v Praze.] [2634]