Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1985 - roč. 33, č. 1

STUDIE

HRZALOVÁ Hana: Proměny světa a proměny literatury, zejména krásné prózy. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 1-12; rus. resumé. [Po r. 1945.] [2571]

POHORSKÝ Miloš: K otázce vztahu současné literatury k tradicím. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 13-27; něm. resumé. [2572]

BLAHYNKA Milan: Básnická obraznost v zápase proti fašismu od 30. let do konce války. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 28-36; rus. resumé. [O antifašistické poezii.] [2573]

CHALOUPKA Otakar: Kontextové souvislosti české prózy pro děti a mládež s protifašistickou tematikou. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 37-48; rus. resumé. [2574]

SIROVÁTKA Oldřich: Vývoj a současný stav české lidové slovesnosti. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 49-60; něm. resumé. [2575]

ROZHLEDY

SOLOVJOVOVÁ A[nna] P[etrovna]: Jan Neruda a problémy realismu. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 62-68. [Též o ohlasu díla v Rusku.] [2598]

JÄHNICHEN Manfred: Literární střetání jako výzva, čili ke třem kapitolám německého zprostředkování, případně recepce Nerudy. Z něm. přel. Jan Jiroušek. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 68-75. [2599]

MARXISTICKÝ PRŮVODCE SVĚTOVOU LITERÁRNÍ TEORIÍ 20. STOLETÍ. Zpracovali mc [= Vladimír MACURA], jh [= Josef HOUŽVIČKA], am [= Alena MACUROVÁ]. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 76-83. [Informace o připravovaném slovníku Průvodce po světové literární teorii (vyšel 1988) a hesla Fónagy Iván: Metafory ve fonetice [Die Metaphern in der Phonetik] (The Hague, 1963), Schücking Levin Ludwig: Sociologie literárního vkusu [Soziologie der literarischen Geschmacksbildung] (Lipsko, 1923), Uspenskij Boris Andrejevič: Poetika kompozice [Poetika kompozicii] (Moskva, 1970).] [2600]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PRAŽÁK Emil: Rukověť humanistického básnictví před cílem. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 84. [Sv. 5 (1982), ed. Josef Hejnic a Jan Martínek.] [2620]

PETERKA Josef: Nová monografická studie o Janu Nerudovi. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 84-86. [Křivánek Vladimír: Jan Neruda (1983).] [2621]

JEŘÁBEK Dušan: Nový svazek Literárního archivu. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 86-89. [Roč. 13, 14, 15 (1982); svazek je věnován autorům 20. st.] [2622]

VALOUCH František: Nad knihou o Václavkovi. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 89-93. [Zeman Milan: O marxistickou syntézu (1983).] [2623]

DOKOUPIL Blahoslav: V Opavě o vztazích lidové slovesnosti k literatuře. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 93-95. [Konference Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře poř. 12. - 13. 9. 1984 v rámci festivalu Bezručova Opava.] [2624]

PROCHÁZKA Martin: Mácha, romantismus a současnost. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 96. [Zpráva o semináři Rady mladých odborníků na téma Karel Hynek Mácha v kontextu romantismu poř. 13. 11. 1984 v ÚČSL.] [2625]