Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 6

STUDIE

MACURA Vladimír: Oživené hroby. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 481-486; rus. resumé. [Rozbor významové výstavby románu Karla Sabiny (1870).] [2402]

JIROUŠEK Jan: Autostylizace v Macharově Magdaléně. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 487-503; něm. resumé. [Rozbor vypravěče ve veršovaném románu (1894).] [2403]

HOLÝ Jiří: Nástin estetické koncepce Vladislava Vančury v první polovině dvacátých let. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 505-513; něm. resumé. [2404]

MOCNÁ Dagmar: Anna proletářka v proměnách adresáta. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 514-527; rus. resumé. [O textových proměnách románu Ivana Olbrachta v letech 1925, 1928, 1946.] [2405]

DOKUMENTY

ŠAJTAR Drahomír: Tomanova Historie psa. (Ke vzniku jedné básně.) Roč. 31, 1983, č. 6, s. 528-538. [O cyklu básní z roku 1902 (kniž. v Melancholické pouti 1906); s otištěním 3 dopisů Adolfu Heydukovi a 2 dopisů Hanuši Jelínkovi z r. 1902.] [2413]

URBANEC Jiří: K rané tvorbě Vladimíra Vaška - Bezruče. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 539-544. [O tvorbě publikované pod pseud. Eugen Bazarov, o vztahu Vašek - Jan Kadlec a otisk Kadlecova dopisu Vaškovi z 21. 5. 1889.] [2414]

KŘÍŽOVÁ Jana: K datování románu Panenství. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 545-547. [O vydání románu Marie Majerové ve vídeň. čas. Dělnické listy 1906 a knižně 1906 s vročením 1907.] [2415]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Zásadní pramenný příspěvek k studiu K. H. Máchy. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 548-551. [Vašák Pavel: Literární pouť K. H. Máchy. Ohlas Máchova díla v letech 1836 - 1858 (1981).] [2464]

VESELÝ Jiří: Splacený dluh. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 551-553. [Bratránek F. T.: Výklad Goethova Fausta (1982), ed. Jaromír Loužil.] [2465]

HANZAL Josef: Nad dvěma lidovými kronikami. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 553-554. [Metelka Věnceslav: Ze života zapadlého vlastence, výbor ze zápisků, usp. Jaromír Jech; Kronika rodiny Fuksovy, ed. Antonín Verbík (obě 1982).] [2466]

JIROUŠEK Jan: Poezie J. S. Machara, Antonína Sovy, Karla Tomana a Fráni Šrámka v ruském překladu. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 555. [Rany i rozy (Moskva, 1982), výbor usp. A. P. Solovjeva.] [2467]

VLAŠÍN Štěpán: Mahenova severočeská epizoda. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 556. [Rambousek Jiří: Jiří Mahen a Českolipsko (1982).] [2468]

HÁJKOVÁ Alena: Milan Blahynka znovu o Vančurovi. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 557-558. [Vladislav Vančura (1981).] [2469]

SVADBOVÁ Blanka: Nad Nezvalovou Depeší. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 558-560. [Depeše z konce tisíciletí (1981), ed. korespondence, připr. Marie Krulichová, Milena Vinařová a Lubomír Tomek.] [2470]

HOLÝ Jiří: Román v dopisech a dopisy o románech. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 560-563. [John Jaromír: Děti; Polohy srdce (oba svazky 1982), ed. Marie Krulichová a Milena Vinařová.] [2471]

VLAŠÍN Štěpán: Štollovy přednášky o renesanci. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 563-564. [K dějinám politických ideologií v době renesance (1983).] [2472]

KŘÍŽOVÁ Jana: O vztahu života k umění a vědě. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 564-565. [Hrabák Josef: Život s literaturou (1982).] [2473]

HÁJKOVÁ Alena: Výbor z kritických statí Františka Buriánka. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 566. [O současné české literatuře (1982).] [2474]

HANZAL Josef: O významu ve výtvarném umění. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 567-568. [Panofsky Erwin: Význam ve výtvarném umění (1981), usp. Lubomír Konečný.] [2475]

DVOŘÁK Jaromír: K sedmdesátinám Josefa Poláka. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 569-571. [K 10. 3. 1983.] [2476]

FORST Vladimír: K šedesátinám Štěpána Vlašína. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 571-574. [K 23. 12. 1983.] [2477]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Za Rudolfem Skřečkem. (9. listopadu 1908 - 31. května 1983.) Roč. 31, 1983, č. 6, s. 574-575. [2478]