Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 5

STUDIE

ŠŤASTNÝ Radko: Cambridžský rukopis Dalimilovy kroniky a doba Karla IV. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 385-401; angl. resumé. [2399]

PETRŮ Eduard: Cesty pobělohorské historiografie. (K 400. výročí narození Pavla Stránského a Pavla Skály.) Roč. 31, 1983, č. 5, s. 401-409; něm. resumé. [2400]

NEZKUSIL Vladimír: Východiska "obrazné řeči" dětské poezie. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 411-420; rus. resumé. [S příklady z lidové poezie.] [2401]

DOKUMENTY

KOPECKÝ Milan: Korespondence Bedřicha Václavka s Hanou Humlovou. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 422-439. [Komentovaný otisk 20 dopisů B. V. redaktorce ročenky Chudým dětem z let 1934-39 týkajících se jeho příspěvků v ročence 1934-36, v příloze otištěn text jeho vystoupení v Radiožurnalu Brno 19. 1. 1936 (na s. 438); s faksimile 2 dopisů.] [2412]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VÁLEK Vlastimil: O vztazích našich literatur. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 440-445. [Sb. Československý literární kontext (Bratislava - Praha, 1980), usp. Karol Rosenbaum.] [2449]

JEŘÁBEK Dušan: O literatuře a divadle v Olomouci. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 445-446. [Kolektiv: Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I (1981).] [2450]

CHALOUPKA Otakar: Voráčkovy Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 447-450. [(1982).] [2451]

NEZKUSIL Vladimír: Morfologie dětské knihy a problémy dětského čtenářství. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 450-452. [Kabele Jiří - Smetáček Vladimír - Voznička Vladimír: Morfologie dětské knihy (1981).] [2452]

VORÁČEK Jaroslav: Základní dílo teorie dětského čtenářství. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 452-455. [Chaloupka Otakar: Rozvoj dětského čtenářství (1982).] [2453]

PETRŮ Eduard: Čtvero setkání se starou českou poezií. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 455-457. [Ant. Barvy všecky (1982), ed. Jaroslav Kolár a Emil Pražák.] [2454]

SVADBOVÁ Blanka: Svět Jiráskova umění. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 457-459. [Stejnojmen. kniž. studie Jaroslavy Janáčkové (1982).] [2455]

URBANEC Jiří: Bezručovské výzkumy v nové fázi. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 459-462. [Dvořák Jaromír: Bezručovské studie (1982).] [2456]

KUDĚLKA Viktor: Horovo "vědomí souvislostí". Roč. 31, 1983, č. 5, s. 462-464. [Hora Josef: Duch stále se rodící (1982), výbor usp. Jarmila Víšková.] [2457]

SOLDÁN Ladislav: Bibliografie Jaroslava Haška do roku 1980. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 464-466. [Kolektiv autorů pod vedením Borise Mědílka: Bibliografie Jaroslava Haška. Soupis jeho díla a literatury o něm (1983).] [2458]

ŠAJTAR Drahomír: Knížka o Vojtěchu Martínkovi. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 467. [Svoboda Jiří: Vojtěch Martínek (1982).] [2459]

BLAHYNKA Milan: Ortenova korespondence s matkou. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 468-469. [Sám u stmívání (1982), soubor dopisů a ukázek z tvorby, usp. Zdeněk Ornest.] [2460]

RÁKOS Petr: Z maďarské bohemistiky. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 470-476. [Přehled novějších publikací a podrobně o knize László Dobossyho Két haza között [Mezi dvěma vlastmi] (Budapešť, 1981).] [2461]

VLAŠÍN Štěpán: Kritik současné poezie. (K padesátinám Milana Blahynky.) Roč. 31, 1983, č. 5, s. 477. [K 29. 8. 1983.] [2462]

ZEMAN Milan: J. O. Fischer už šedesátiletý? Roč. 31, 1983, č. 5, s. 478-480. [K 30. 11. 1983.] [2463]