Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 4

STUDIE

K 80. VÝROČÍ NAROZENÍ A 40. VÝROČÍ SMRTI JULIA FUČÍKA:

MAREK Jiří: Beletristické umění Julia Fučíka. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 289-313; něm. resumé. [2393]

HÁJEK Jiří: Fučík, Hašek a hrdinství naší doby. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 315-318; rus. resumé. [2394]

CHALOUPKA Otakar: Julius Fučík a dnešek naší dětské literatury. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 320-329; rus. resumé. [2395]

TOMČÍK Miloš: Julius Fučík alebo o jednote tvorby a kritiky. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 329-333; něm. resumé. [2396]

***

DOKOUPIL Blahoslav: Obrysy české historické prózy let 1938-1945. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 334-347; angl. resumé. [2397]

PAVELKA Jiří: Alegorie v legálně publikované okupační poezii. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 349-357; něm. resumé. [2398]

DOKUMENTY

VESELÁ Gabriela: K formování jednotné protifašistické fronty československých spisovatelů v roce 1934. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 358-369. [Materiálová studie.] [2411]

DISKUSE

BLAHYNKA Milan: Pojem pozemská poezie. (Od argumentačního jazyka kritiky k pojetí vývoje české poezie.) Roč. 31, 1983, č. 4, s. 370-375. [Polemika s partií statě Miloše Pohorského - Pavla Vašáka Funkce a jazyk literární kritiky v ČL (1982, č. 4) - viz záz. č. 2318.] - Viz též pokračování polemiky v záz. č. 2522-26. 2318, 2522, 26 [2416]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: Z rukopisné problematiky. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 376-377. [Studie o rukopisech, sv. 19 (1980).] [2444]

HÁJKOVÁ Alena: Monografie na příliš malém prostoru. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 377-378. [Menclová Věra: Norbert Frýd (1981).] [2445]

SVADBOVÁ Blanka: Příkaz regionálního výzkumu. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 379-380. [Českolipsko literární, sv. 4 (1981), převážně o Jakubu Arbesovi a K. H. Máchovi.] [2446]

BEREZOVSKÁ Zina: Sborník o ukrajinské literatuře v Československu. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 381-382. [Ukrajinská literatúra v ČSSR (Bratislava, 1981), usp. Karol Rosenbaum.] [2447]

VAŠÁK Pavel: Informatika a společenské vědy. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 382-384. [Mezinárodní kongres poř. 18. - 21. 11. 1981 v belgickém Liege.] [2448]