Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 3

STUDIE

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ OTOKARA FISCHERA:

MOURKOVÁ Jarmila: K problematice osobnosti Otokara Fischera v letech 1908-1918. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 193-209; něm. resumé. [2388]

TVRDÍK Milan: Fischerovy monografie o Kleistovi a Heinovi v ohlasech české soudobé kritiky. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 211-216; něm. resumé. [O monografiích Heinrich von Kleist a jeho dílo (1912) a Heine, sv. 1, 2 (1923, 1924).] [2389]

Další příspěvek o O. Fischerovi viz oddíl DOKUMENTY (záz. č. 2409).

***

SOLDÁN Ladislav: K interpretaci Haškova Švejka. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 237-241; něm. resumé. [Pokračování příspěvků k výročí J. Haška z č. 1; o pojetí postavy ve studii ital. bohemisty Sergia Corduase Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka ze SPFFBU, řada literárněvědná, sv. 28 (1981).] [2390]

KUDĚLKA Viktor: Haškův Švejk a Chaplinův Charlie. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 242-250; rus. resumé. [2391]

SKALIČKA Jiří: Haškův Švejk v antimilitaristické tematice české literatury. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 251-255; něm. resumé. [O dílech Josefa Holečka, Fráni Šrámka, Františka Gellnera, Ivana Olbrachta, Viktora Dyka a Jaromíra Johna.] [2392]

DOKUMENTY

SEEHASEOVÁ Ilse: Pojetí překladatelství Otokara Fischera ve světle jeho korespondence s Rudolfem Fuchsem. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 218-224. [S otištěním 11 dopisů R. Fuchse z let 1925-37 (na s. 224-236).] [2409]

TOMČÍK Miloš: Národní knihovna a literárne dedičstvo. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 257-262. [O historii a profilu edice v letech 1948-1981.] [2410]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HOŠNA Jiří: Nový příspěvek k filiačním otázkám václavské a ludmilské hagiografie. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 263-266. [Třeštík Dušan: Počátky Přemyslovců (1981).] [2432]

HRABÁK Josef: Opožděný sborník. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 266-268. [Strahovská knihovna, roč. 12/13 a 14/15 (oba 1982), o starší české literatuře.] [2433]

KOLÁR Jaroslav: Nová monografie o Šporkovi. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 269-270. [Preiss Pavel: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách (1981).] [2434]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: Pohádka v české obrozenské literatuře. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 270-274. [Langer Gudrun: Das Märchen in der tschechischen Literatur von 1790 bis 1860 (Frankfurt n. M., 1979).] [2435]

JEŘÁBEK Dušan: Dějiny českého periodického tisku. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 274-276. [Beránková Milena: Český periodický tisk do roku 1918 (1981).] [2436]

LUKEŠ Emil: O umělcích středních Čech. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 276-277. [Dvořáková Zora: Stezkami domova a inspirace (1981).] [2437]

HODROVÁ Daniela: Kód Rozmarného léta. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 278-280. [Macurová Alena: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta (1981).] [2438]

JIROUŠEK Jan: Literatura a škola. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 280-281. [Sborník prací pedag. fak. UJEP v Brně, sv. 75, řada jazyková a literární, č. 13 (1981).] [2439]

MOLDANOVÁ Dobrava: Literárněhistorické marginálie z regionálních nakladatelství. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 281-282. [Turečková-Čambalová Běta: Na shledanou, Kawakami (1981); Soukup Lubomír: Fráňa Šrámek a jižní Čechy (1981); Havlíček Jaroslav: Máňa (1981), ed. Josef Rumler; Písecká čítanka, sv. 1, 2 (1980, 1981).] [2440]

TVRDÍK Milan: Germanistická konference v Liblicích. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 282-285. [Na téma Německy psaná literatura v roli zobrazitele a zprostředkovatele české a slovenské společenské reality poř. ÚČSL ve spolupráci s Lektorátem něm. jazyka a literatury 9. - 12. 2. 1982.] [2441]

SVADBOVÁ Blanka: Město v českém umění 19. století. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 285-287. [Stejnojmen. sympozium, 2. roč., poř. 4. - 7. 3. 1982 v rámci Smetanovského festivalu v Plzni.] [2442]

FORST Vladimír: Mináčovské sympozium. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 287-288. [Poř. 31. 8. - 1. 9. 1982 v Jasenovské dolině.] [2443]