Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 2

STUDIE

LOUŽIL Jaromír: "Vesměrné" vlastenectví Františka Matouše Klácela. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 97-109; něm. resumé. [Rozbor filozofických názorů a koncepce vlastenectví; k 100. výročí úmrtí 17. 3. 1982.] [2384]

JEŘÁBEK Dušan: Zapomenutá publicistika Rudolfa Těsnohlídka. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 111-124; rus. resumé. [V listu Moravský kraj v r. 1907.] [2385]

JANOUŠEK Pavel: Z bojů A. M. Píši o charakter proletářského umění. (Náčrt ideového systému.) Roč. 31, 1983, č. 2, s. 126-141; něm. resumé. [2386]

VAŠÁK Pavel: Systémy v literární vědě. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 142-158; rus. resumé. [Aplikace teorie systému na oblast literární vědy a literární historie.] [2387]

DOKUMENTY

VOŠAHLÍKOVÁ Pavla: Česká kultura v boji proti fašismu. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 160-165. [Pokračování příspěvků z konference o Ladislavu Štollovi z ČL 1982, č. 6; o publicistice L. Štolla aj. na konci 30. let.] [2406]

TÁBORSKÁ Jiřina: Kategorie "nového" a koncepce socialistické literatury. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 166-168. [2407]

VORÁČEK Jaroslav: Vychovávat mládež jednotně, nerozpolceně a pravdivě ... Roč. 31, 1983, č. 2, s. 168-169. [O názorech L. Štolla na literární výchovu mládeže.] [2408]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HEŘTOVÁ Jaroslava: Výsledek kolektivní spolupráce. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 170-172. [Sb. Sovremennaja literatura Čechoslovakiji v kontekste literatur jevropejskich socialističeskich stran (Moskva, 1981).] [2419]

TRUHLÁŘ Břetislav: Príspevok k hlbšemu poznaniu literárneho procesu. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 172-173. [Peterka Josef: Principy a tendence (1981), o literatuře 60. a 70. let.] [2420]

PETERKA Josef: Výbor prací Todora Pavlova. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 173-175. [Teorie a tvorba (1981), usp. Zdenka Kovářová.] [2421]

MACURA Vladimír: Obrození a komparatistika. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 175-178. [Štěpánek Vladimír: K historickému výkladu obrozenské literatury (1979).] [2422]

FORST Vladimír: Dopisy básníka a redaktora. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 178. [Vzájomná korešpondencia Janka Jesenského s Andrejom Mrázom (Martin, 1981), ed. Pavol Petrus.] [2423]

HANZAL Josef: Prameny Jiráskových U nás. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 179. [Janáčková Jaroslava: Živé prameny (1980), studie s edicí pramenů.] [2424]

BURIÁNEK František: Portrét Jaromíra Tomečka. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 180. [Bartůšková Sylva: Jaromír Tomeček (1981).] [2425]

PAVELKA Jiří: Florianovská monografie. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 180-182. [Blahynka Milan: Miroslav Florian (1980).] [2426]

DOKOUPIL Blahoslav: Stručně o 175 autorech. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 183-184. [Bílek Petr: 175 autorů (1982), slovníková příručka o autorech 70. let publikujících v nakl. Čs. spisovatel.] [2427]

JIROUŠEK Jan: Semilská publikace k 100. výročí narození Ivana Olbrachta. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 184-185. [O životě a díle národního umělce Ivana Olbrachta (1982), sborníček, usp. Petr Převrátil (1982).] [2428]

FORST Vladimír: Šedesát let Miloše Tomčíka. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 186-189. [K 19. 9. 1982.] [2429]

DVOŘÁK Jaromír: Zemřel Jaroslav Kojzar. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 190. [K 27. 6. 1982.] [2430]

FORST Vladimír: Za J. B. Čapkem. Roč. 31, 1983, č. 2, s. 191-192. [K 10. 9. 1982.] [2431]