Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1983 - roč. 31, č. 1

STUDIE

SEDMDESÁT LET SOUDRUHA GUSTÁVA HUSÁKA. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 1-2; nepodepsáno. [K 10. 1. 1983.] [2374]

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA HAŠKA:

HRZALOVÁ Hana: Současný význam Jaroslava Haška. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 3-4. [Úvod.] [2375]

PYTLÍK Radko: Boje o Švejka. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 5-32; rus. resumé. [O kritickém ohlasu románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23) u nás a ve světě.] [2376]

HRABÁK Josef: Satira v starší české literatuře. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 34-39; rus. resumé. [Též o satiře u Jaroslava Haška.] [2377]

JUST Vladimír: Kabaretní činnost Jaroslava Haška. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 41-50; rus. resumé. [Přehledová stať.] [2378]

ZAHRÁDKA Miroslav: Haškovy práce psané v ruštině. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 51-58; rus. resumé. [Přehledová stať.] [2379]

DOBOSSY László: Některé prameny Haškova Švejka. Z maď. přel. Marcela Rossová. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 60-63; rus. resumé. [O publicistické činnosti v Rusku.] [2380]

NIKOLSKIJ Sergej Vasiljevič: Tvůrčí záměr Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 65-74; rus. resumé. [O pravděpodobném závěru nedokončeného románu, lokalizovaném do Ruska.] [2381]

BERNŠTEJNOVÁ Inna Abramovna: Švejk ve světové literatuře. Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 76-84; rus. resumé. [Srovnání s typy světového románu.] [2382]

HÁJKOVÁ Alena: K typickým rysům Haškova humoru. (Ve srovnání s Poláčkem a Vančurou. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 85-90; něm. resumé. [2383]

Další příspěvky o J. Haškovi viz ČL 1983, č. 3 (záz. č. 2390-2392.

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

WAGNER Miloslav: Z posledních sovětských prací o Jaroslavu Haškovi. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 91-94. [Šubin G. G.: Krasnyj Jarda (Moskva, 1979); Jelanskij N. P.: Jaroslav Gašek (Moskva, 1980); Nikoĺskij S. V.: Dve epochi češskoj literatury (Moskva, 1981).] [2417]

SOLDÁN Ladislav: Texty Společnosti Jaroslava Haška, sv. 1 a 2. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 94-96. [Recenze (1976, 1982).] [2418]