Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 2

STUDIE

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ IVANA OLBRACHTA A MARIE MAJEROVÉ:

POHORSKÝ Miloš: Ivan Olbracht, Golet v údolí. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 97-110; rus. resumé. [(1937).] [2259]

MELICH Jiří: Tři první prózy Ivana Olbrachta. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 111-118; rus. resumé. [Měšťané a dělníci, Břemeno a Dvě kapitoly románu z let 1905-6.] [2260]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Pohledy do tvůrčí dílny Ivana Olbrachta. Na okraj nového vydání jeho spisů. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 120-127; rus. resumé. [Též přehled starších edic.] [2261]

MRAVCOVÁ Marie: Siréna v polocelku a detailu. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 129-146; rus. resumé. [O zařazování starších textů do struktury románu Marie Majerové Siréna (1935).] [2262]

***

DOKOUPIL Blahoslav: K vývojovým proměnám prózy s tematikou Února. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 148-162; angl. resumé. [2263]

OLONOVÁ Elvíra: Z archivu Marie Majerové. K česko-ruským literárním vztahům. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 164-165. [Komentář k otištění vzpomínek, dopisů aj. materiálů z doby před- i poválečné (na s. 165-175).] [2313]

MOURKOVÁ Jarmila: Z dopisů Ivana Olbrachta. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 176-177. [Komentář k otištění 5 dopisů Marii Majerové z let 1911-50 (na s. 177-179). [2314]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TÁBORSKÁ Jiřina: Vědomí sounáležitosti. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 180-182. [Sb. Literatura Čechoslovakii i sovetskaja literatura 20-30 godov (Moskva, 1980).] [2327]

MOLDANOVÁ Dobrava: Klement Gottwald a socialistická kultura. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 182-183. [Seminář poř. ÚČL ve spolupráci s Literárnovedným ústavem SAV 24. 11. 1981.] [2328]

KOLÁR Jaroslav: Pokus o informativní syntézu. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 184-186. [Baumann Winfried: Die Literatur des Mittelalters in Böhmen (Mnichov - Vídeň, 1978).] [2329]

LOUŽIL Jaromír: Národní obrození ve svědectvích a dokumentech. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 186-188. [Obrození národa (1979), usp. Jan Novotný (1979).] [2330]

HANZAL Josef: Paměti písničkáře Františka Haise. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 188-189. [Paměti pražského písničkáře Františka Haise, vyd. Eva Ryšavá ve Sborníku Národního muzea v Praze, řada C (1979).] [2331]

JEŘÁBEK Dušan: Šedesát let Vladimíra Forsta. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 190-191. [K 13. 7. 1981.] [2332]

MAZÁČOVÁ Stanislava: Soupis prací o S. K. Neumannovi. Roč. 30, 1982, č. 2, s. 192. [Informace o stavu prací na bibliografii.] [2333]