Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1981 - roč. 29, č. 6

KONFERENCE KSČ A LITERATURA. (Referáty z konference pořádané Literárněvědným ústavem SAV za spolupráce Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV 22. - 24. 4. 1981 ve Smolenicích):

ROSENBAUM Karol: Komunistická strana Československa a naše literatúry. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 473-480. [Úvodní referát.] [2202]

VLAŠÍN Štěpán: Česká revoluční literatura dvacátých let. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 481-490. [2203]

SOLDÁN Ladislav: Vývojové problémy české literatury třicátých let ve vztahu k zápasům KSČ. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 491-499. [2204]

BLAHYNKA Milan: Česká literatura v zápase proti fašismu. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 500-507. [2205]

TÁBORSKÁ Jiřina: Formování vztahů české literatury k literatuře sovětské. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 508-511. [2206]

KUČEROVÁ Hana: Glosa k dílu Petra Jilemnického [v obsahu čísla i ročníku název: Petr Jilemnický a Čechy]. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 512-513. [2207]

PETERKA Josef: Aktuální význam boje KSČ proti krizovým jevům v literatuře šedesátých let. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 514-518. [2208]

HRZALOVÁ Hana: Česká a slovenská socialistická literatura a literární věda po XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524. [2209]

TOMČÍK Miloš: Závěrečné slovo. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 525-527. [2210]

KUČEROVÁ Hana: Vědecká konference KSČ a literatura. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 528-530. [Referát o konferenci.] [2211]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: II. husitologické sympozium v Táboře. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 530-531. [Poř. 9. - 11. 9. 1980.] [2239]

KOLÁR Jaroslav: Základní práce o českých exemplech. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 531-534. [Dvořák Karel: Soupis staročeských exempel (1978).] [2240]

HANZAL Josef: Polákova Cesta do Itálie. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 534-536. [Ed. Alexandr Stich (pod krycím jménem Felicitas Wünschové, 1979).] [2241]

SOLDÁN Ladislav: Novinář Karel Havlíček. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 536-538. [Nejtek Vilém M.: Novinář Karel Havlíček Borovský (1979).] [2242]

SKALICKÁ Vlasta: Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 538-539. [Stejnojmen. soubor (Praha, 1980), ed. Jerzy Slizinski.] [2243]

KUDĚLKA Viktor: Strnadelův pokus o Hrubína. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 539-541. [Josef S.: František Hrubín (1980).] [2244]

KŘIVÁNEK Vladimír: Gebauerovská bibliografie. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 541-542. [Syllaba Theodor: Jan Gebauer (1979).] [2245]

PRAŽÁK Richard: Maďarská bibliografie našich literatur. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 542-544. [Käfer István: Maďarská bibliografie české a slovenské literatury od počátku do roku 1970 (Budapešť, 1977).] [2246]

SVADBOVÁ Blanka: Historické vědomí v českém umění 19. století. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 544-547. [Sympozium poř. Ústav teorie a dějin umění ČSAV 26. - 28. 2. 1980 v rámci Smetanovského festivalu v Plzni.] [2247]

BLAHYNKA Milan: Vítězslav Rzounek šedesátiletý. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 548-549. [K 2. 5. 1981.] [2248]

DOKOUPIL Bohuslav [spr. Blahoslav]: Opava ve znamení Viléma Závady. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 550-551. [Konference Vilém Závada v kontextu české a evropské socialistické literatury poř. 16. - 17. 9. 1980 v rámci Bezručovy Opavy.] [2249]

URBANEC Jiří: Bárovy ročenky o literatuře. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 551-553. [Zdeněk B.: Literatura Ostravska v roce 1975-78 (1976-79).] [2250]

KOLÁR Vladimír: Literatura a vědeckotechnická revoluce. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 553-555. [Stejnojmen. konference poř. 26. - 28. 5. 1980 ve Smolenicích.] [2251]

VLAŠÍN Štěpán: Zemřela dr. Barbora Zietlowová (20. 8. 1941 - 6. 1. 1981). Roč. 29, 1981, č. 6, s. 555. [Nekrolog německé bohemistky; k 6. 1. 1981.] [2252]