Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 6

KONFERENCE KSČ A LITERATURA. (Referáty z konference pořádané Literárněvědným ústavem SAV za spolupráce Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV 22. - 24. 4. 1981 ve Smolenicích):

ROSENBAUM Karol: Komunistická strana Československa a naše literatúry. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 473-480. [Úvodní referát.] [2202]

VLAŠÍN Štěpán: Česká revoluční literatura dvacátých let. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 481-490. [2203]

SOLDÁN Ladislav: Vývojové problémy české literatury třicátých let ve vztahu k zápasům KSČ. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 491-499. [2204]

BLAHYNKA Milan: Česká literatura v zápase proti fašismu. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 500-507. [2205]

TÁBORSKÁ Jiřina: Formování vztahů české literatury k literatuře sovětské. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 508-511. [2206]

KUČEROVÁ Hana: Glosa k dílu Petra Jilemnického [v obsahu čísla i ročníku název: Petr Jilemnický a Čechy]. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 512-513. [2207]

PETERKA Josef: Aktuální význam boje KSČ proti krizovým jevům v literatuře šedesátých let. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 514-518. [2208]

HRZALOVÁ Hana: Česká a slovenská socialistická literatura a literární věda po XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524. [2209]

TOMČÍK Miloš: Závěrečné slovo. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 525-527. [2210]

KUČEROVÁ Hana: Vědecká konference KSČ a literatura. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 528-530. [Referát o konferenci.] [2211]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: II. husitologické sympozium v Táboře. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 530-531. [Poř. 9. - 11. 9. 1980.] [2239]

KOLÁR Jaroslav: Základní práce o českých exemplech. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 531-534. [Dvořák Karel: Soupis staročeských exempel (1978).] [2240]

HANZAL Josef: Polákova Cesta do Itálie. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 534-536. [Ed. Alexandr Stich (pod krycím jménem Felicitas Wünschové, 1979).] [2241]

SOLDÁN Ladislav: Novinář Karel Havlíček. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 536-538. [Nejtek Vilém M.: Novinář Karel Havlíček Borovský (1979).] [2242]

SKALICKÁ Vlasta: Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 538-539. [Stejnojmen. soubor (Praha, 1980), ed. Jerzy Slizinski.] [2243]

KUDĚLKA Viktor: Strnadelův pokus o Hrubína. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 539-541. [Josef S.: František Hrubín (1980).] [2244]

KŘIVÁNEK Vladimír: Gebauerovská bibliografie. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 541-542. [Syllaba Theodor: Jan Gebauer (1979).] [2245]

PRAŽÁK Richard: Maďarská bibliografie našich literatur. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 542-544. [Käfer István: Maďarská bibliografie české a slovenské literatury od počátku do roku 1970 (Budapešť, 1977).] [2246]

SVADBOVÁ Blanka: Historické vědomí v českém umění 19. století. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 544-547. [Sympozium poř. Ústav teorie a dějin umění ČSAV 26. - 28. 2. 1980 v rámci Smetanovského festivalu v Plzni.] [2247]

BLAHYNKA Milan: Vítězslav Rzounek šedesátiletý. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 548-549. [K 2. 5. 1981.] [2248]

DOKOUPIL Bohuslav [spr. Blahoslav]: Opava ve znamení Viléma Závady. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 550-551. [Konference Vilém Závada v kontextu české a evropské socialistické literatury poř. 16. - 17. 9. 1980 v rámci Bezručovy Opavy.] [2249]

URBANEC Jiří: Bárovy ročenky o literatuře. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 551-553. [Zdeněk B.: Literatura Ostravska v roce 1975-78 (1976-79).] [2250]

KOLÁR Vladimír: Literatura a vědeckotechnická revoluce. Roč. 29, 1981, č. 6, s. 553-555. [Stejnojmen. konference poř. 26. - 28. 5. 1980 ve Smolenicích.] [2251]

VLAŠÍN Štěpán: Zemřela dr. Barbora Zietlowová (20. 8. 1941 - 6. 1. 1981). Roč. 29, 1981, č. 6, s. 555. [Nekrolog německé bohemistky; k 6. 1. 1981.] [2252]