Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 5

STUDIE

ZEMAN Milan: Zrození české marxistické kritiky II. Vývojové tendence a jejich představitelé ve dvacátých letech. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 377-388. - Začátek viz záz. č. 2183. 2183 [2197]

SOLDÁN Ladislav: Syntézy a diferenciace. Nad problematikou směřování české marxistické estetiky a kritiky 30. let. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 389-396; něm. resumé. [2198]

SVADBOVÁ Blanka: Tereza Nováková - povídkářka venkova. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 398-414; něm. resumé. [2199]

HUBÁČKOVÁ Miroslava: V. R. Kramerius a E. A. Poe. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 416-425; angl. resumé. [O společném zdroji próz Železná košile (1831) a Jáma a kyvadlo (1842), povídce Williama Mudforda The Iron Shroud [Železný rubáš] (čas. 1830).] [2200]

MACEK Emanuel: Literární počátky Karoliny Světlé. K 150. výročí narození. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 427-430. [Srovnání původního franc. románu Un roman au hasard s přeprac. verzí Dvojí probuzení v almanachu Máj (1858); k 24. 2. 1980.] [2201]

DOKUMENTY

JŮZL Miloš: Poznámky Otakara Hostinského o realismu. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 431. [Úvodní poznámka k otištění knižně nevydaných poznámek (na s. 431-437).] [2213]

JŮZL Miloš: Hostinského komentáře k Šaldovým Bojům o zítřek a k článku Víra kulturní. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 438. [Úvodní poznámka k otištění (na s. 438-444).] [2214]

DISKUSE

VAŠÁK Pavel: Pojem národní literatury. Jazyk autora, textu, funkce a příjemce. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 445-462; rus. resumé. [Část větší práce.] [2215]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PEŠAT Zdeněk: O Jaroslavu Vrchlickém v Melantrichu. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 463-465. [Balajka Bohuš: Jaroslav Vrchlický (1980).] [2235]

BENEŠOVÁ Libuše: Literární Českolipsko. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 465-467. [Sb. Českolipsko literární, sv. 1 (1975), sv. 2 (1978), sv. 3 (1979).] [2236]

KŠICOVÁ Danuše: Básník po třiceti letech. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 467-469. [Závodský Artur: V blízkosti básníka (1977), kniha studií o Petru Bezručovi.] [2237]

TÁBORSKÁ Jiřina: Slovník literárnovedných termínov. Roč. 29, 1981, č. 5, s. 469-472. [Stejnojmen. příručka Jána Findry - Eduarda Gombaly - Ivana Plintoviče (Bratislava, 1979).] [2238]