Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1981 - roč. 29, č. 4

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ:

[REDAKCE]: Za akademikem Ladislavem Štollem. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 281-285. [K 6. 1. 1981; s fotografií.] [2188]

[ŠTOLL Ladislav]: Z myšlenek Ladislava Štolla. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 286-289. [Úryvky z prací z let 1930-66.] [2189]

ROSENBAUM Karol: Podnety Komunistickej strany Československa pre formovanie vzťahov českej a slovenskej literatúry. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 290-301; rus. resumé. [2190]

VLAŠÍN Štěpán: Neumannova protifašistická poezie. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 302-311; něm. resumé. [2191]

BLAHYNKA Milan: Poezie v Rudém právu 1920-1945. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 312-324; rus. resumé. [2192]

HÁJEK Jiří: K tradicím socialistické literatury. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 325-331. [Část z přeprac. a rozšíř. verze monografie M. Majerová aneb román a doba (vyšla 1982).] [2193]

VORÁČEK Jaroslav: Ke koncepci, specifičnosti a kritice socialistické literatury pro mládež. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 332-351. [Po 2. svět. válce.] [2194]

SIROVÁTKA Oldřich: Dělnické písně o prosincové generální stávce v r. 1920. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 352-361; něm. resumé. [S otištěním ukázek.] [2195]

KUDĚLKA Viktor: O myšlenku a tvar. Podíl marxistické divadelní kritiky na bojích o české drama v letech 1918-1938. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 363-376; angl. resumé. [2196]