Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 4

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ:

[REDAKCE]: Za akademikem Ladislavem Štollem. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 281-285. [K 6. 1. 1981; s fotografií.] [2188]

[ŠTOLL Ladislav]: Z myšlenek Ladislava Štolla. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 286-289. [Úryvky z prací z let 1930-66.] [2189]

ROSENBAUM Karol: Podnety Komunistickej strany Československa pre formovanie vzťahov českej a slovenskej literatúry. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 290-301; rus. resumé. [2190]

VLAŠÍN Štěpán: Neumannova protifašistická poezie. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 302-311; něm. resumé. [2191]

BLAHYNKA Milan: Poezie v Rudém právu 1920-1945. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 312-324; rus. resumé. [2192]

HÁJEK Jiří: K tradicím socialistické literatury. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 325-331. [Část z přeprac. a rozšíř. verze monografie M. Majerová aneb román a doba (vyšla 1982).] [2193]

VORÁČEK Jaroslav: Ke koncepci, specifičnosti a kritice socialistické literatury pro mládež. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 332-351. [Po 2. svět. válce.] [2194]

SIROVÁTKA Oldřich: Dělnické písně o prosincové generální stávce v r. 1920. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 352-361; něm. resumé. [S otištěním ukázek.] [2195]

KUDĚLKA Viktor: O myšlenku a tvar. Podíl marxistické divadelní kritiky na bojích o české drama v letech 1918-1938. Roč. 29, 1981, č. 4, s. 363-376; angl. resumé. [2196]