Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 3

STUDIE

ZEMAN Milan: Zrození české marxistické kritiky. Vývojové tendence a jejich představitelé ve dvacátých letech. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 185-205. - Pokračování viz záz. č. 2197. 2197 [2183]

TÁBORSKÁ Jiřina: Úvaha o aforismu jako uměleckém žánru. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 206-218. [2184]

PAVELKA Jiří: Poznámky ke vztahu metonymie, synekdochy a metafory. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 219-227. [2185]

DOBOSSY László: Češi v Uhrách ve třech obměnách. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 228-245. [O historických románech Miklóse Jósiky A csehek Magyarországban [Čechové v Uhrách] (1839), Ĺudovíta Kubániho Valgatha (1861) a Aloise Jiráska Bratrstvo (1898-1909); autorem medailonu L. Dobossyho je V. Forst (na s. 245-246).] [2186]

HANZAL Josef: Idea národa v obrozenské literatuře. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 247-256. [O koncepcích Bernarda Bolzana a Josefa Jungmanna.] [2187]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JEŘÁBEK Dušan: Nová monografie o Bedřichu Václavkovi. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 257-258. [Vlašín Štěpán: Bedřich Václavek (1979).] [2222]

PYTLÍK Radko: Český román 20. století a cesty realismu v evropských literaturách. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 258-259. [Bernštejnová I. A.: Češskij roman XX veka i puti realizma v jevropejskich literaturach (Moskva, 1979).] [2223]

FISCHER Jan O.: Historie a funkce literárního dějepisectví. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 259-262. [Stejnojmen. kolokvium usp. Akademie věd NDR v červnu 1980.] [2224]

VLAŠÍN Štěpán: Válek o literatuře. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 263-264. [Válek Miroslav: O literatúre a kultúre (Bratislava, 1979), usp. Stanislav Šmatlák.] [2225]

UHLÍŘOVÁ Marie: Dvojí odkaz. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 265-266. [Lunačarskij A. V.: Stati o umění, sv. 3, Divadlo, film, hudba, výtvarné umění (1979), usp. Vladimír Dostál.] [2226]

VLAŠÍN Štěpán: Lyrika našeho věku. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 267-268. [Česká poezie dvacátého století (1980), ant., usp. Milan Blahynka.] [2227]

SVADBOVÁ Blanka: Nad metodickými tisky v Klubu mladých čtenářů. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 268-270. [Přehled za roky 1970-80.] [2228]

ŠŤASTNÝ Radko: Cesty k literatuře. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 270-272. [Cenek Svatopluk: Úvod do teorie literární výchovy (1979).] [2229]

KOVÁŘOVÁ Zdena: Příspěvek sovětské bohemistiky. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 272-274. [Kuzněcovová Raisa: Roman 70-tych godov v Čechoslovakiji (Moskva, 1980).] [2230]

ČORNEJ Petr: Užitečná bibliografická příručka. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 274-275. [Melanová Miloslava - Svatoš Michal: Bibliografie k dějinám pražské univerzity do roku 1622 (1979).] [2231]

MOLDANOVÁ Dobrava: 500 svazků edice Světová četba. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 275-276. [Poznámka o stejnojmen. jubilejním tisku (1980).] [2232]

VAŠÁK Pavel: Text a jeho slovník. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 276-279. [Mezinárodní vědecká konference poř. 15. - 20. 9. 1980 v Saint Cloudu.] [2233]

KŘIVÁNEK Vladimír: Konference o životě a díle Jiřího Wolkra - Prostějov 1980. Roč. 29, 1981, č. 3, s. 279. [26. - 27. 3.] [2234]