Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 2

STUDIE

PEŠTA Pavel: Česká satira v letech 1918-1929. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 97-111; rus. resumé. [2176]

KUDĚLKA Viktor: Minulost očima současnosti. České historické drama v letech 1918-45. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 114-128. [2177]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Okupační tematika v próze sedmdesátých let. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 129-134; angl. resumé. [2178]

UHLÍŘOVÁ Marie: Sportovní tematika v díle Oty Pavla. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 135-146. [2179]

SEEHASEOVÁ Ilse: Česká poezie v boji za mír a její ohlas v NDR. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 147-152; něm. resumé. [2180]

PATERA Ludvík: Matuškova kritika z první poloviny 50. let. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 153-158. [2181]

PAVLOVSKÝ Petr: Podíl improvizace na podstatě herectví. (K 100. výročí narození Otakara Zicha.) Roč. 29, 1981, č. 2, s. 159-174; něm. resumé. [Rozbor některých názorů z jeho knihy Estetika dramatického umění (1931); k 25. 3. 1979.] [2182]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VALOUCH František: Výbor z Václavkových statí o sovětské literatuře. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 176-177. [Ruská revoluce a literatura (1980), usp. Jan Veselý a Štěpán Vlašín.] [2216]

VLAŠÍN Štěpán: Výbor z Bedřicha Václavka. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 177-178. [Tvorba a skutečnost (1980), usp. Josef Jodas.] [2217]

SOLDÁN Ladislav: Cestami slovenské literatury. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 178-180. [Chorváth Michal: Cestami literatúry (Vybr. spisy M. Ch., sv. 1, Bratislava 1979), usp. Branislav Choma.] [2218]

SIROVÁTKA Oldřich: O poetice lidové poezie. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 180-181. [Marčok Viliam: Estetika a poetika ĺudovej poézie (Bratislava, 1980).] [2219]

HÁJKOVÁ Alena: Co bylo za slovy. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 181-182. [Tomek Lubomír: Za slova tiše nahlédni (1980), portréty čes. spisovatelů pro mládež.] [2220]

ŠORMOVÁ Eva: Za Milanem Obstem. Roč. 29, 1981, č. 2, s. 183. [K 15. 1. 1980.] [2221]