Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1981 - roč. 29, č. 1

STUDIE

TAXOVÁ Eva: Specifická varianta eseje v Šaldových Bojích o zítřek. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 1-14; rus. resumé. [2169]

MOLDANOVÁ Dobrava: Epika Jaroslava Vrchlického a jeho Selské balady. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 15-24; něm. resumé. [2170]

STEHLÍKOVÁ Eva: Užití prefigurace a prvky mytologizace v Zeyerově díle. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 25-34. [2171]

POLÁK Josef: K redakční činnosti J. V. Sládka v Lumíru 1877-1898. Souvislost s básnickou tvorbou, Sládkovy pseudonymy a šifry, stati o významných osobnostech. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 35-40. [2172]

MACEK Emanuel: Iniciátor, který stál stranou. K 50. výročí úmrtí Antala Staška. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 41-55. [Přehled života a díla; k 9. 10. 1981.] [2173]

SOLDÁN Ladislav: Ludvík Svoboda a jeho pojetí dialektických momentů u F. X. Šaldy. Z historie marxistických interpretací Šaldova myšlení. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 56-64; angl. resumé. [2174]

MOURKOVÁ Jarmila: Literární pozůstalost jako specifický pramen literárněhistorického poznání. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 65-76; něm. resumé. [2175]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Listy Jaroslava Vlčka a Zdeňka Nejedlého. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 78-79. [Komentář k edici 38 vzájemných dopisů z let 1900-1920 (na s. 79-95).] [2212]