Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

1981 - roč. 29, č. 1

STUDIE

TAXOVÁ Eva: Specifická varianta eseje v Šaldových Bojích o zítřek. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 1-14; rus. resumé. [2169]

MOLDANOVÁ Dobrava: Epika Jaroslava Vrchlického a jeho Selské balady. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 15-24; něm. resumé. [2170]

STEHLÍKOVÁ Eva: Užití prefigurace a prvky mytologizace v Zeyerově díle. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 25-34. [2171]

POLÁK Josef: K redakční činnosti J. V. Sládka v Lumíru 1877-1898. Souvislost s básnickou tvorbou, Sládkovy pseudonymy a šifry, stati o významných osobnostech. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 35-40. [2172]

MACEK Emanuel: Iniciátor, který stál stranou. K 50. výročí úmrtí Antala Staška. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 41-55. [Přehled života a díla; k 9. 10. 1981.] [2173]

SOLDÁN Ladislav: Ludvík Svoboda a jeho pojetí dialektických momentů u F. X. Šaldy. Z historie marxistických interpretací Šaldova myšlení. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 56-64; angl. resumé. [2174]

MOURKOVÁ Jarmila: Literární pozůstalost jako specifický pramen literárněhistorického poznání. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 65-76; něm. resumé. [2175]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Listy Jaroslava Vlčka a Zdeňka Nejedlého. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 78-79. [Komentář k edici 38 vzájemných dopisů z let 1900-1920 (na s. 79-95).] [2212]