Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1979 - roč. 27, č. 6

STUDIE

JEŘÁBEK Dušan: Básník svobody. Ke 150. výročí narození J. V. Friče. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 441-449; něm. resumé. [K 5. 9. 1979.] [2006]

KUDĚLKA Viktor: Hledání ztraceného tvaru. K morfologii české dramatiky v letech 1918-45. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 451-460; něm. resumé. [2007]

DOHNAL Bedřich: Petr Křička básník a překladatel. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 461-476; něm. resumé. [2008]

ŠŤASTNÝ Radko: Husitský rukopis Dalimilovy kroniky. Jeho autor, pořizovatel a místo vzniku. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 477-486; angl. resumé. [2009]

POLÁČEK Jiří: Kritická recepce Vančurova Rozmarného léta v dobových časopisech. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 488-497; něm. resumé. [(1926).] [2010]

OTRUBA Mojmír: Tylova publicistika z údobí Květů. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 498-512; něm. resumé. [2011]

DOKOUPIL Blahoslav: Básník bídy, hořkosti a vzdoru. (Dvě srovnávací kapitolky ke 100. výročí narození Josefa Uhra.) Roč. 27, 1979, č. 6, s. 513-521. [K 14. 12. 1980.] [2012]

VARGULIČ Jan: Hrubínova sbírka Můj zpěv a její textové proměny. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 522-528. [(1956).] [2013]

DOKUMENTY

JAROŠ Jiří: K problematice písmácké tvorby a profesionální literatury. Rukopisné vzpomínky dělnického písmáka Viléma Pernikáře z Divák ve vztahu k dílu bratří Mrštíků. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 529-538. [Zejména o jeho rukopisných Vzpomínkách na bratry Mrštíky Aloise a Viléma (z let 1932-34).] [2020]

VAŠÁK Pavel: Zpráva o Karlu Hynkovi. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 539-542. [Ivanov Miroslav: Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (1977).] [2021]

URBANEC Jiří: O básnické autostylizaci v poezii V. Martínka. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 543-546. [2022]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOURKOVÁ Jarmila: Nedokončená syntéza dosaženého stavu bezručovského bádání. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 547-550. [Králík Oldřich - Ficek Viktor: Kapitoly o Petru Bezručovi (1978).] [2073]

URBANEC Jiří: Významný bezručovský sborník. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 550-553. [Frygickou čapku mám (1978).] [2074]

VLADYKOVÁ Věra: Užitečnost bibliografie. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 553-555. [Macková Radmila: Nakladatel Rudolf Škeřík a jeho dílo; Táborská Jiřina: Bibliografie díla Vladimíra Dostála 1947-1975 (obě 1977).] [2075]

PYTLÍK Radko: Sovětská práce o vývoji moderní české literatury. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 555-557. [Kopystjanská N. F.: Žanrovyje modifikacii v češskoj literature (Lvov, 1978).] [2076]

GOMBALA Eduard: Dionýz Ďurišin, Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 557-559. [(Bratislava, 1979).] [2077]