Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1979 - roč. 27, č. 5

STUDIE

ZEMAN Milan: Dozrání marxistické metody svárem se strukturalismem. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 369-380; rus. resumé. [O studii Bedřicha Václavka Společenské vlivy v životě a díle K. H. Máchy (1938).] [2002]

SOLDÁN Ladislav: Bedřich Václavek v Sociologické revue 1930-1933. Od sociologické estetiky avantgardismu k perspektivě nové koncepce umělecké tvorby. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 381-392; něm. resumé. [2003]

HORÁLEK Karel: Literární dílo jako artefakt a estetický objekt. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 393-404; něm. resumé. [Též o pojetí problému u Jana Mukařovského a Františka Mika.] [2004]

KOLÁR Vladimír: Píseň se prodírá betonem. K básnickému vývoji Josefa Šimona. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 405-417; rus. resumé. [2005]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 418-436. [Informace o ukázkách z oblasti vrcholných osobností české literatury a hesla Petr Bezruč a K. J. Erben.] [2019]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: Podnětná kniha o středověké kultuře. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 437-439. [Gurevič A. J.: Kategorie středověké kultury (1978).] [2072]