Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1979 - roč. 27, č. 3

STUDIE

ZEMAN Milan: Vyústění cesty z teoretických rozpaků. Peripetie roku přelomu. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 193-205. [O Bedřichu Václavkovi.] [1994]

JIRÁNEK Jaroslav: Sabinovo libreto ke Smetanově první opeře. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 206-217; angl. resumé. [Geneze a rozbor libreta Braniboři v Čechách (1866).] [1995]

ROVDA K[irill] I[iosifovič]: Česká literatura v Rusku. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 219-227. [Přehled překladů v 70. a 80. letech 19. st.] [1996]

DOKUMENTY

VAŠÁK Pavel: Roviny máchovského zápasu. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 228-232; s franc. resumé. [S otištěním úryvků z dopisů obrozenců z let 1836-37 o K. H. Máchovi (na s. 232-241).] [2016]

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Jaroslav KOLÁR, Mojmír OTRUBA, Emil PRAŽÁK. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 255-267. [Informace o ukázkách z oblasti staročeské literatury a hesla Alexandreida, Buoh všemohúcí, Crescente fide, Dalimilova kronika, Diffundente sole, Factum est, Fortunatus, Frantova práva, Fuit in provincia, Fuit itaque beatus abbas Procopius.] [2017]

KORESPONDENCE

PEŠTA Pavel: K historii Skupiny literárních a výtvarných dělníků. Z dopisů J. V. Plevy Bedřichu Václavkovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 242-244. [S otištěním 9 dopisů z let 1928-30 (na s. 244-254).] [2023]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ZEMAN Milan: Příklad internacionální odpovědnosti literatury. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 268-269. [O Václavkově vydání výboru z básní Waltera Mehringa Navzdory jim ... v překladu Jiřího Taufra (1938).] [2052]

VLAŠÍN Štěpán: Přehledně o české literatuře do února. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 270-271. [Hrabák Josef - Jeřábek Dušan - Tichá Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury (1976).] [2053]

ZEMAN Milan: B. Václavek - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 272-273. [Stejnojmen. sb. referátů z konference 30. 3. 1977 v Brně (1977).] [2054]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Malá monografie o Olbrachtovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 273-274. [Adamová Lenka: Ivan Olbracht (1977).] [2055]

FORST Vladimír: Další svazek Vybraných spisů Alexandra Matušky. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 274-275. [Od včerajška k dnešku (V. S., sv. 2, Bratislava 1978).] [2056]

HANZAL Josef: O Bernardu Bolzanovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 276-277. [Loužil Jaromír: Bernard Bolzano (1978).] [2057]

JEŘÁBEK Dušan: Rusko-české literární vztahy. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 277-279. [Rovda K. I.: Rossija i Čechija. Vzaimosvjazi literatur 1870-1890 (Leningrad, 1978).] [2058]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Česká a slovenská literatura v Polsku. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 279-282. [Sb. Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-slowackie 1890-1939 (Vratislav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1978).] [2059]

KOLÁR Jaromír [na obálce spr. Jaroslav]: Bibliografická příručka víc než užitečná. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 282. [Hýbl František: Výroční zprávy obecných, měšťanských, středních, učňovských (pokračovacích) a vysokých škol ... (1977), z fondů Vlastivědného ústavu v Přerově.] [2060]

HANZAL Josef: Jirátovy Portréty a studie. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 283-284. [Usp. Josef Čermák (1978).] [2061]

UHLÍŘOVÁ Marie: Téma říjnové revoluce v meziválečné sovětské literatuře. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 284-285. [Zahrádka Miroslav: Říjen a literatura (1977).] [2062]

FORST Vladimír: Padesát let Miloše Pohorského. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 286. [K 3. 1. 1979.] [2063]